I weekenden var der kun 50 dage til, at mellemstore virksomheder også bliver omfattet af kravet om etablering af en whistleblowerordning. Det sker nemlig den 17. december 2023. Læs med her, hvis I vil finde ud af, hvad det betyder for jeres virksomhed.

Hvilke persongrupper skal kunne foretage en indberetning til ordningen?

Udgangspunktet i whistleblowerloven er, at som minimum skal virksomhedens medarbejdere have mulighed for at foretage en indberetning - enten mundtligt eller skriftligt - til en intern whistleblowerordning. 

Whistleblowerordningen kan også udvides til, at eksterne personer kan rapportere om forhold i virksomheden, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter i virksomheden.

Hvilke forhold kan der indberettes om?

En intern whistleblowerordning skal give mulighed for, at den omfattede personkreds kan foretage indberetninger af overtrædelser inden for specifikke områder af EU-retten, eksempelvis reglerne om offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser og foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Derudover skal det være muligt at indberette til whistleblowerordningen om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i bredere forstand, eksempelvis grove seksuelle krænkelser eller anden alvorlig chikane, der finder sted på arbejdspladsen.

Whistleblowerenheden i virksomheden 

I forbindelse med etableringen af en intern whistleblowerordning, skal virksomheden udpege en uafhængig person, afdeling eller tredjepart til at administrere whistleblowerordningen (en såkaldt whistleblowerenhed). Det er medarbejderne i whistleblowerenheden, der har ansvaret for at håndtere og følge op på alle de indberetninger, der modtages i virksomhedens whistleblowerordning.

Efter whistleblowerloven er det et krav, at medarbejderne i whistleblowerenheden er uafhængige af den daglige ledelse i virksomheden.

Computer Tastatur Hænder
Whistleblowerpolitikken

Virksomheden skal stille en række væsentlige oplysninger om whistleblowerordningen til rådighed for den kreds af personer, der har mulighed for at anvende ordningen. Det omfatter eksempelvis oplysninger om hvilke typer af forhold, der kan foretages indberetninger om til whistleblowerordningen, hvilke personer der kan foretage en indberetning og procedurerne for whistleblowerordningen.  

Bech-Bruuns whistleblowerordning 'Safe2Whistle'

Efter whistleblowerloven har I som virksomhed mulighed for at outsource hele eller dele af whistleblowerordningen til en ekstern tredjepart, eksempelvis et advokatfirma. Det indebærer, at opgaver såsom modtagelse af indberetninger, kommunikation med whistlebloweren, opfølgning på indberetninger og feedback til whistlebloweren kan administreres af en uafhængig tredjepart.

Bech-Bruun har en omfattende ekspertise inden for etablering og administration af whistleblower-ordninger for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Hos Bech-Bruun tilbyder vi en omfattende whistleblowerordning, hvor Bech-Bruun leverer den tekniske løsning, supporterer den, står for administrationen af whistleblowerordningen og udfører den indledende screening af de indberetninger, der modtages i jeres whistleblowerordning. Kort sagt behøver I som virksomhed kun at gå ét sted hen, hvis I ønsker en whistleblowerordning, der er samlet som en digital løsning, og som administreres af erfarne og højt kvalificerede personer.

Hvis I har yderligere spørgsmål eller ønsker at høre mere om vores whistleblowerordning, Safe2Whistle, er I meget velkomne til at kontakte en af vores specialister inden for dette område. I kan også kontakte jeres sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.