Regeringen har sendt et udkast til ændring af bekendtgørelsen af udlændinges adgang til Danmark (udlændingebekendtgørelsen) i høring, som vil gøre det lettere for danske virksomheder at invitere ansatte, der er ansat i danske datterselskaber i udlandet, til Danmark.

Det fremgår af udkastet til ændringsbekendtgørelsen, at lempelsen af visumregler i første omgang kommer til at berøre udenlandske medarbejdere i datterselskaber til danske virksomheder med minimum 50 ansatte i Danmark. Disse udenlandske medarbejdere vil få mulighed for at komme til Danmark og arbejde i det danske moderselskab i to adskilte perioder af hver højst 15 dages varighed inden for 180 dage.

Som reglerne er nu, skal alle udenlandske ikke EU/EØS-statsborgere, som ønsker at arbejde i Danmark, have en arbejds- og opholdstilladelse, før de må begynde at arbejde. I visse tilfælde kan udenlandske statsborgere dog udføre arbejdsrelaterede aktiviteter i Danmark under et visumbesøg uden at have en arbejds- og opholdstilladelse, f.eks. deltagelse i møder og forhandlinger. Det afgørende er i den forbindelse, om en udenlandsk statsborger under et visumbesøg medvirker til at skabe et produkt eller ændrer på et produkt, eller på anden måde bidrager til virksomhedens output, da dette kræver en arbejds- og opholdstilladelse.

Skygger Mennesker Fortov

2022 ændrede Udlændingestyrelsen praksis for tildeling af forretningsvisum, hvor Udlændingestyrelsen havde skærpet fokus på, om hvorvidt ansøgere til et forretningsvisum ville udføre arbejde i Danmark og dermed i stedet skulle søge om en arbejds- og opholdstilladelse. Praksisændringen førte til en stigning i afslag på ansøgninger til forretningsvisum og forlænget sagsbehandlingstid.

Med den foreslåede lempelse vil udenlandske medarbejdere, i datterselskaber til danske virksomheder med minimum 50 ansatte, således kunne arbejde i Danmark i de ovenfor nævnte perioder på et forretningsvisum uden at skulle søge om en dansk arbejdstilladelse.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sandro Ratkovic eller Sara Maria Christensen, der er specialister i arbejds- og ansættelsesret. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.