Bech-Bruun samarbejde

It Contract Manager

It Contract Manager er uddannelsen for dig, der arbejder med it-kontrakter og kontraktstyring. Gennem seks moduler opbygger du et solidt kendskab til de forskellige typer af kontrakter, deres karakteristika og de kontraktmæssige udfordringer, som de forskellige kontrakter giver.

OBS: Nye datoer som følge af COVID-19 (Uddannelsen er i gang)

Intensiv specialistuddannelse i indgåelse af alle typer it-kontrakter samt it-kontraktstyring
Godt kontraktarbejde og evnen til at løse it-retlige problemstillinger forudsætter kendskab til og forståelse for it-rettens specielle og komplicerede forhold. 

It Contract Manager-uddannelsen tager dig igennem alle de forskellige typer af it-kontrakter, deres karakteristika og de kontraktmæssige udfordringer, som de forskellige kontrakter giver.

Du får de nødvendige værktøjer til at kommentere og udarbejde kontrakter på et kvalificeret grundlag og bliver klædt på til at kunne forhandle it-kontrakter på et højt niveau.

Se det samlede program for It Contract Manager.

Praktiske oplysninger
Uddannelsen er målrettet dig, der til dagligt arbejder med udbud af it-kontrakter og kontraktstyring og ønsker en dybdegående viden om it-rettens juridiske problemstil-linger og forskellige it-kontrakter.

Prisen for uddannelsen er 35.500 kr. eksklusiv moms og omfatter lovsamling, materialesamlinger, paradigmer til it-kontrakter, klippekort til syv hotline-henvendelser under uddannelsesforløbet, hvor underviserne telefonisk besvarer juridiske spørgsmål og dagsforplejning.

Undervisningen er bygget op af tre internatophold, hver af to dages varighed på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg. Bemærk, at uddannelsesprisen ikke dækker middag og ophold, som i stedet kan tilvælges ved tilmelding og udgør 7.995 kr. eksklusiv moms.

Tilmeldingsfristen er 14 dage inden uddannelsens start, og tilmeldingen er bindende. Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud til academy@bechbruun.com. Hvis du melder afbud senest 14 dage inden uddannelsens start, faktureres du 50 procent af uddannelsens pris. Ved senere afbud faktureres du den fulde pris for uddannelsen.

Uddannelsen udbydes to gange årligt.

Lovpligtig efteruddannelse
Vi forventer, at kurset tæller 43,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, men gør opmærksom på følgende:

For at være pointgivende skal undervisningen vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen. Advokatsamfundet forhåndsgodkender ikke, om undervisning lever op til kravene for lovpligtig efteruddannelse.