Bech-Bruun har bistået Modstrøm Danmark A/S med købet af EasyGreen

Modstrøm Danmark A/S køber Greentech virksomheden EasyGreen, der er en energioptimeringsplatform som understøtter den grønne omstilling. Med købet bliver EasyGreen og Modstrøm i forening en af Danmarks største leverandører af den grønne omstilling til private forbrugere.   

Modstrøm hjælper boligejere og virksomheder med at bruge energien bedre ved at gøre det nemt og økonomisk bæredygtigt at handle på en grøn holdning.

EasyGreen er stiftet med det formål at gøre det grønne valg nemt, sikkert og transparent for den private danske forbruger. Med et konkret mål om at bidrage til klimalovens ambition om 70 procent reducering af CO2-udledningen i 2030 er overliggeren sat højt.

Bech-Bruun lykønsker begge partnere med transaktionen.

Bech-Bruuns team blev ledet af Christian Eichen, Ole Sommerlund og Laura Jahn Tvermoes. 

 

Solceller