Photo of Jeannette Skjoldager Jeannette Skjoldager Head of Learning & Development +4572273526

Den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige er reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007.

Det betyder, at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence, eller også skal undervisningen højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.

I vores beskrivelse af undervisningen i Bech-Bruun Academy angiver vi et forventet antal lektioner. Det er derudover pr. 1. januar 2021 blevet muligt at søge om forhåndsgodkendelse af undervisning hos Advokatsamfundet, hvilket Bech-Bruun Academy har valgt at gøre brug af på en række uddannelser mv. Det vil fremgå af den enkelte undervisningsbeskrivelse, om undervisningen er forhåndsgodkendt.

Du kan læse mere i Advokatsamfundets "Vejledning om obligatorisk efteruddannelse" her.

 

Lovpligtig efteruddannelse - Bech-Bruun