Bech-Bruun er et advokatpartnerselskab oprettet i henhold til dansk lovgivning og med CVR-nr. 38538071.

Virksomheden drives fra adresserne:

Langelinie Allé 35
2100 København Ø

og

Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Bech-Bruun er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater. Virksomhedens advokater er alle beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler.

Download Advokatsamfundets advokatetiske regler her, eller læs mere på Advokatsamfundets hjemmeside.

Bech-Bruun kan kontaktes på tlf. +45 7227 0000 eller via e-mail info@bechbruun.com

Bech-Bruun har for alle firmaets advokater tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon (+45) 3355 5555
www.codan.dk

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Codan Forsikring er endvidere garantistiller for Bech-Bruun over for Advokatsamfundet, jf. vedtægt for det Danske Advokatsamfund § 62.

Bech-Bruuns almindelige forretningsbetingelser indeholder, jf. pkt. 7, vilkår om, at tvister afgøres efter dansk ret, og at værneting er Københavns Byret.

www.bechbruun.com
Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et advokat-/klientforhold til Bech-Bruun.

Dele af dette websted indeholder links til eksterne websteder, og enkelte eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. Bech-Bruun er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder. Etablering af link til dette websted kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Bech-Bruun.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Bech-Bruun.

Dette websteds host-server findes på Langelinie Allé.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til info@bechbruun.com