Bech-Bruun er et advokatpartnerselskab oprettet i henhold til dansk lovgivning.

Bech-Bruun er medlem af brancheorganisationen Danske Advokater. Virksomhedens advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet. Advokaterne er dermed underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler.

Advokatsamfundets advokatetiske regler findes på www.advokatsamfundet.dk.

Bech-Bruun har for alle firmaets advokater tegnet ansvarsforsikring hos forsikringsselskabet:

AIG
Oswald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefon: (+45) 9137 5300
www.aig.dk

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.
AIG er endvidere garantistiller for Bech-Bruun over for Advokatsamfundet, jf. vedtægt for det Danske Advokatsamfund § 62.

www.bechbruun.com
Formålet med dette websted er udelukkende at give forretningsmæssige og generelle oplysninger. Det materiale, som findes på webstedet, udgør hverken juridisk eller anden professionel rådgivning. Afgivelsen af oplysninger skaber ikke et advokat-/klientforhold til Bech-Bruun.

Dele af dette websted indeholder links til eksterne websteder, og enkelte eksterne websteder kan indeholde links til dette websted. Bech-Bruun er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle eksterne websteder. Etablering af link til dette websted kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Bech-Bruun.

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette websted, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Bech-Bruun.

Dette websteds host-server findes på Langelinie Allé.

Eventuelle kommentarer bedes sendt til info@bechbruun.com