Rollen som offentlig indkøber er under stadig forandring. Tendensen går i retning af design af intelligente indkøb, procesoptimering og indkøbsfællesskaber. For den offentlige indkøber betyder det større, mere komplekse og højtprofilerede indkøbsprocesser med anvendelse af forhandling, konkurrencepræget dialog, OPI og rammeaftaler. For leverandøren betyder det ændrede præmisser for deltagelsen i udbud og for kontraktrelationen til den offentlige kunde.

Det stiller store krav til juridisk rådgivning. For den offentlige indkøber er der behov for at sikre overholdelse af udbudsreglerne, samtidig med at der skal tænkes i retning af at udnytte de muligheder, som findes for optimering af proces og kontrakt. For leverandøren bliver det afgørende at sikre overholdelse af de opstillede krav og forberede et tilbud, der bedst muligt matcher den offentlige indkøbers kriterier og behov. Og i sidste ende kan det blive nødvendigt at udfordre de beslutninger, som den offentlige indkøber har truffet i udbudsprocessen. 

Vores team er blandt de største og mest specialiserede i Danmark. Vi hjælper med alle aspekter af et offentligt indkøb fra indledende sonderinger og markedsundersøgelser, til design og valg af procesform og kriterier, til udarbejdelse af kontraktgrundlag. Og vi bistår i de konflikter, der kan opstå. 

Uanset indkøbets karakter og kompleksitet leverer vi strategiske og operationelle løsninger, der tager højde for de udbudsretlige spilleregler og de kommercielle og praktiske aspekter i det efterfølgende kontraktgrundlag. 

I vores rådgivning trækker vi på erfaringer opnået fra adskillige faste rådgivningsrelationer til en række klienter i stat, regioner og kommuner samt delvist offentligt ejede selskaber. Og fra omfattende repræsentation af leverandørsiden i udbudsprocesser og konfliktsituationer.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med både den praktiske, strategiske og juridiske del af udbudsprocessen. Vi har erfaring med alle typer af relevante offentlige indkøb, og vi er specialiserede i særligt komplekse og agile kontrakter som eksempelvis indenfor indkøb af it-ydelser, koncessioner, OPP og OPS. Vi rådgiver klienter inden for alle brancher og har særligt omfattende erfaringer fra forsyningsvirksomhed, forsvarsindkøb, fødevarer, affald og infrastruktur. Her rådgiver vi i projekter, uanset om udbuddet sker efter udbudsloven, tilbudsloven, forsvars-, koncessions- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Markedsundersøgelser
 • Undersøgelse om udbudspligt, herunder valg af regelgrundlag
 • In-house forhold og horisontale samarbejder
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi og udarbejdelse af udbudsplaner
 • Gennemførelse af udbud, herunder ledelse af forhandlinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale 
 • Vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud 
 • Projektstyring 
 • Kontraktudarbejdelse 
 • Aktindsigt 
 • Tilbudsafgivelse og kvalitetssikring heraf
 • Sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene 

Vi hjælper også med udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

 
 
Udbudssystemet.dk

Gennemfør udbudsprocessen digitalt med Udbudssystemet.dk.

For at sikre alle aspekter i vores rådgivning inddrager vi i relevant omfang specialister inden for andre rådgivningsområder, som fx Fast ejendom & Entreprise, Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur, It & Digitalisering samt Økonomiske analyser.

Udbud

Competition & European Law

What the team is known for
Impressive competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. Has notable experience in a range of industries, including aerospace, manufacturing, construction and waste. Also represents municipalities and government entities in national public procurement cases. Highly active in the media and broadcasting sector, advising clients on European Commission investigations and claims for damages before the High Court and Supreme Court.

Strengths
A source describes the lawyers as "extraordinarily dedicated," adding that "they make proactive enquiries about relevant and important topics and they respond at short notice."

Work highlights
Assisted Elbit Systems with procurement matters, including the handling of complaints, relating to the procurement of supplies to the Danish Defence.

Notable practitioners
An accomplished figure in the field, Claus Berg is particularly active in public procurement mandates on behalf of clients in the construction and infrastructure industries.

Jesper Kaltoft is active in a broad array of tendering and procurement mandates, offering clients additional support in merger filings and competition investigations.

Peter Stig Jakobsen principally represents clients in significant procurement matters, including handling tender procedures for projects, as well as European Commission investigations and claims for damages. One client states: "He has great insight into our company, ensuring fast and accurate deliveries that suit our needs."

Tina Braad is a well-regarded public procurement practitioner who handles both contentious and non-contentious matters in the construction sector.

Chambers and Partners Europe, Competition/European Law

EU & Competition

Ranked: tier 1

Bech-Bruun fields experts in competition, merger control, public procurement and general EU law. Peter Stig Jakobsen leads the group, which regularly represents large public sector and multinational clients in competition law proceedings before Danish regulatory bodies and the EU Commission. The group is also highly regarded for its handling of major procurement mandates, including contentious proceedings, tender procedures, tender drafts and tender optimisation work. Anne Bergholt Sommer, Jesper Kaltoft, and Anders Birkelund Nielsen are the practitioners to note.

‘They are fast, competent and business-oriented.’

‘The team is very skilled, works efficiently and always strives to find solutions workable in practice.’

‘The team excel in providing legal advice on a high level while taking their clients’ business and other factors (beyond the legal) into consideration.’

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.