Rollen som offentlig indkøber er under stadig forandring. Tendensen går i retning af design af intelligente indkøb, procesoptimering og indkøbsfællesskaber. For den offentlige indkøber betyder det større, mere komplekse og højtprofilerede indkøbsprocesser med anvendelse af forhandling, konkurrencepræget dialog, OPI og rammeaftaler. For leverandøren betyder det ændrede præmisser for deltagelsen i udbud og for kontraktrelationen til den offentlige kunde.

Det stiller store krav til juridisk rådgivning. For den offentlige indkøber er der behov for at sikre overholdelse af udbudsreglerne, samtidig med at der skal tænkes i retning af at udnytte de muligheder, som findes for optimering af proces og kontrakt. For leverandøren bliver det afgørende at sikre overholdelse af de opstillede krav og forberede et tilbud, der bedst muligt matcher den offentlige indkøbers kriterier og behov. Og i sidste ende kan det blive nødvendigt at udfordre de beslutninger, som den offentlige indkøber har truffet i udbudsprocessen. 

Vores team er blandt de største og mest specialiserede i Danmark. Vi hjælper med alle aspekter af et offentligt indkøb fra indledende sonderinger og markedsundersøgelser, til design og valg af procesform og kriterier, til udarbejdelse af kontraktgrundlag. Og vi bistår i de konflikter, der kan opstå. 

Uanset indkøbets karakter og kompleksitet leverer vi strategiske og operationelle løsninger, der tager højde for de udbudsretlige spilleregler og de kommercielle og praktiske aspekter i det efterfølgende kontraktgrundlag. 

I vores rådgivning trækker vi på erfaringer opnået fra adskillige faste rådgivningsrelationer til en række klienter i stat, regioner og kommuner samt delvist offentligt ejede selskaber. Og fra omfattende repræsentation af leverandørsiden i udbudsprocesser og konfliktsituationer.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med både den praktiske, strategiske og juridiske del af udbudsprocessen. Vi har erfaring med alle typer af relevante offentlige indkøb, og vi er specialiserede i særligt komplekse og agile kontrakter som eksempelvis indenfor indkøb af it-ydelser, koncessioner, OPP og OPS. Vi rådgiver klienter inden for alle brancher og har særligt omfattende erfaringer fra forsyningsvirksomhed, forsvarsindkøb, fødevarer, affald og infrastruktur. Her rådgiver vi i projekter, uanset om udbuddet sker efter udbudsloven, tilbudsloven, forsvars-, koncessions- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Markedsundersøgelser
 • Undersøgelse om udbudspligt, herunder valg af regelgrundlag
 • In-house forhold og horisontale samarbejder
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi og udarbejdelse af udbudsplaner
 • Gennemførelse af udbud, herunder ledelse af forhandlinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale 
 • Vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud 
 • Projektstyring 
 • Kontraktudarbejdelse 
 • Aktindsigt 
 • Tilbudsafgivelse og kvalitetssikring heraf
 • Sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene 

Vi hjælper også med udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

 
 
Udbudssystemet.dk

Gennemfør udbudsprocessen digitalt med Udbudssystemet.dk.

For at sikre alle aspekter i vores rådgivning inddrager vi i relevant omfang specialister inden for andre rådgivningsområder, som fx Fast ejendom & Entreprise, Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur, It & Digitalisering samt Økonomiske analyser.

Udbud

Competition & European Law

What the team is known for
Market-leading competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. Its lawyers have notable experience in a range of industries, including transport, media, broadcasting and waste. Also represents municipalities in national public procurement cases. Highly active in the energy and renewable energy markets, handling both competition and procurement mandates related to the sector.

Strengths
One client praises the department's "very good organisation and a high level of communication," and adds that "they are flexible and there for the client." The same client concludes: "In the area of competition law, they are leading the pack in Denmark."

Interviewees also highlight the firm's "great knowledge of the relevant fields" when handling procurement matters and describe the firm's overall approach as "efficient and service-oriented."

Work highlights
Advised Boeing on projects regarding the procurement of supplies to the Danish Ministry of Defence.

Acted for Danfoss on merger control filings relating to its acquisition of Sondex Holding.

Notable practitioners
Managing partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg is an expert on EU law and a broad range of competition law matters. He is also known for his abilities in public procurement and litigation. 

Peter Stig Jakobsen is described by clients as a "good communicator" who is "very passionate about his cases." Particularly well regarded for his activity in contentious matters and competition litigation, he handles both competition law and public procurement mandates. He recently represented Skou Gruppen in a criminal case regarding the violation of competition law following a dawn raid.

Claus Berg is a notable figure in public procurement law who also frequently handles contentious matters relating to procurement in infrastructure and construction projects. His "grasp of construction sector cases" and "knowledge of local authorities" is particularly highlighted by sources.

Tina Braad is a procurement law specialist, assisting a client base predominantly emanating from the public sector. She is experienced in complex tender contracts and procurement processes.

Jesper Kaltoft is favoured by clients for the commercially minded approach he takes to competition matters, with one reporting that he is "very good at understanding complex business matters and at putting himself in our position," adding: "He really understands the commercial side." His expertise includes distribution law, merger control and other EU law issues.

Michael Honoré is well regarded by both peers and clients for his abilities in state aid work. Sources also highlight his litigation skills and his "good understanding of EU legislation and the rules of the EU courts." He defended Energinet.dk against a complaint made to the EC of alleged illegal state aid, as well as a related action for damages brought against the client in the Danish courts.

Chambers and Partners Europe, Competition/European Law

EU & Competition

Bech-Bruun’s ‘very reliable, professional and competent’ competition team is ‘among the best in the country’. Led by ‘incredibly determinedPeter Stig Jakobsen, the nine-partner team regularly acts for private and public sector clients in competition law proceedings and state aid matters. Jesper Kaltoft handled the merger control for Danfoss in the Sondex acquisition. Michael Honoré is recommended and Anne Bergholt Sommer was made partner.

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.