Rollen som offentlig indkøber er under stadig forandring. Tendensen går i retning af design af intelligente indkøb, procesoptimering og indkøbsfællesskaber. For den offentlige indkøber betyder det større, mere komplekse og højtprofilerede indkøbsprocesser med anvendelse af forhandling, konkurrencepræget dialog, OPI og rammeaftaler. For leverandøren betyder det ændrede præmisser for deltagelsen i udbud og for kontraktrelationen til den offentlige kunde.

Det stiller store krav til juridisk rådgivning. For den offentlige indkøber er der behov for at sikre overholdelse af udbudsreglerne, samtidig med at der skal tænkes i retning af at udnytte de muligheder, som findes for optimering af proces og kontrakt. For leverandøren bliver det afgørende at sikre overholdelse af de opstillede krav og forberede et tilbud, der bedst muligt matcher den offentlige indkøbers kriterier og behov. Og i sidste ende kan det blive nødvendigt at udfordre de beslutninger, som den offentlige indkøber har truffet i udbudsprocessen. 

Vores team er blandt de største og mest specialiserede i Danmark. Vi hjælper med alle aspekter af et offentligt indkøb fra indledende sonderinger og markedsundersøgelser, til design og valg af procesform og kriterier, til udarbejdelse af kontraktgrundlag. Og vi bistår i de konflikter, der kan opstå. 

Uanset indkøbets karakter og kompleksitet leverer vi strategiske og operationelle løsninger, der tager højde for de udbudsretlige spilleregler og de kommercielle og praktiske aspekter i det efterfølgende kontraktgrundlag. 

I vores rådgivning trækker vi på erfaringer opnået fra adskillige faste rådgivningsrelationer til en række klienter i stat, regioner og kommuner samt delvist offentligt ejede selskaber. Og fra omfattende repræsentation af leverandørsiden i udbudsprocesser og konfliktsituationer.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med både den praktiske, strategiske og juridiske del af udbudsprocessen. Vi har erfaring med alle typer af relevante offentlige indkøb, og vi er specialiserede i særligt komplekse og agile kontrakter som eksempelvis indenfor indkøb af it-ydelser, koncessioner, OPP og OPS. Vi rådgiver klienter inden for alle brancher og har særligt omfattende erfaringer fra forsyningsvirksomhed, forsvarsindkøb, fødevarer, affald og infrastruktur. Her rådgiver vi i projekter, uanset om udbuddet sker efter udbudsloven, tilbudsloven, forsvars-, koncessions- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Markedsundersøgelser
 • Undersøgelse om udbudspligt, herunder valg af regelgrundlag
 • In-house forhold og horisontale samarbejder
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi og udarbejdelse af udbudsplaner
 • Gennemførelse af udbud, herunder ledelse af forhandlinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale 
 • Vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud 
 • Projektstyring 
 • Kontraktudarbejdelse 
 • Aktindsigt 
 • Tilbudsafgivelse og kvalitetssikring heraf
 • Sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene 

Vi hjælper også med udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

 
 
Udbudssystemet.dk

Gennemfør udbudsprocessen digitalt med Udbudssystemet.dk.

For at sikre alle aspekter i vores rådgivning inddrager vi i relevant omfang specialister inden for andre rådgivningsområder, som fx Fast ejendom & Entreprise, Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur, It & Digitalisering samt Økonomiske analyser.

Udbud

Competition & European Law

What the team is known for
Bech-Bruun is an impressive competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. The law firm has notable experience in a range of industries, including aerospace, manufacturing, construction and waste. The legal team also represents municipalities and government entities in national public procurement cases. The department is highly active in the media and broadcasting sector, advising clients on European Commission investigations and claims for damages before the High Court and Supreme Court.

Work highlights
Assisted the City of Copenhagen and Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen in relation to a complaint brought before the Public Procurement Complaints Board by NIRAS.

Notable practitioners
Anders Birkelund Nielsen enters the rankings as a result of strong feedback. He is active on a range of public procurement mandates.

Claus Berg is a notable market presence who is particularly active in public procurement mandates on behalf of clients in the construction and infrastructure industries.

Jesper Kaltoft is active on a broad array of tendering and procurement mandates, offering clients additional support in merger filings and competition investigations.

Head of department Peter Stig Jakobsen represents clients in a range of competition matters, including handling tender procedures for projects, as well as European Commission investigations and claims for damages.

Tina Braad is a well-regarded public procurement practitioner who handles both contentious and non-contentious matters in the construction sector.

Chambers and Partners Europe 2022, Competition/European Law

EU & Competition

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranked: tier 1

Bech-Bruun represents both domestic and international clients before the Danish regulatory bodies and the EU Commission. Its competition team works with a broad range of industry clients and has a strong track record in handling major public procurement mandates, including contentious procurement proceedings. The group has several public procurement law specialists, including practice head and experienced litigator Peter Stig Jakobsen and Tina Braad, who handles cases before the Danish Complaints Board for Public Procurement.

Specialised and very huge knowledge of all legal areas with EU competition law.

The collaboration, people and flexibility have been and are outstanding.

The knowledge of our business and needs. It provides quick and good answers to our challenge and at an acceptable price.

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.