De fleste overser, at ægtepagter og testamenter er afgørende ikke kun for fordeling af formue ved skilsmisse og dødsfald, men også for den samlede beskatning ved dødsfald. Og at ægtepagter og testamenter er nødvendige for at sikre ejerskab til og drift af virksomhed. Men sådan er det – og rådgivning og udformning skal ske med kommerciel forståelse og fornemmelse for personlige balancer.

Ved dødsfald aktiveres en lang række formelle regler i forhold til skifteret og SKAT – og i arvingernes indbyrdes forhold. Det kræver naturligvis en formel håndtering, og der vil ofte være behov for praktisk hjælp. Men det overses i almindelighed, at der ved dødsfald ofte vil være det samme behov og de samme muligheder for at skabe værdiskabende løsninger, som ved generationsskifte i levende live. Derfor skaber dødsfald ikke blot behov for ordinær bobehandling, men for specialiseret og helhedsorienteret skatteretlig, juridisk og personlig rådgivning – med kommerciel forståelse.

Bech-Bruun er førende inden for rådgivning om og håndtering af generationsskifte og bliver ofte inddraget af Dansk Industri, banker, revisorer og andre advokater. Vi sikrer, at vores erfaring og viden bruges aktivt, hvor det er relevant.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi ønsker at inspirere og skabe løsninger, der sikrer virksomhed, familie og formue både i levende live og ved dødsfald. I enhver familie med virksomhed eller formue er rådgivningen om og udformningen af ægtepagter og testamenter helt afgørende instrumenter til at sikre væsentlige økonomiske interesser. Vi har en høj teknisk ekspertise og en betydelig erfaring for at skabe personlige løsninger med kommerciel forståelse, som passer sammen med andre relevante aftaler mv.

Dette gælder også ved dødsfald, hvor der opstår helt særlige behov for rådgivning, omsorg og praktisk hjælp. Vi ønsker ikke blot at tage vare på den ordinære bobehandling - vi lægger også vægt på at give kvalificeret og værdiskabende juridisk, kommerciel og personlig rådgivning til sikring af både familie og formue. Vi involverer os. 

Vi er eksperter inden for:

  • Formuesikring ved ægtepagt og testamente
  • Sikring af familie og formue ved dødsfald 
  • Grænseoverskridende formue- og familieforhold.

Hvor familie og formue er spredt i flere lande, emigrerer fra eller immigrerer til Danmark, opstår der grænseoverskridende spørgsmål, der kan være både overraskende og komplicerede. Vi har en betydelig erfaring og samarbejder aktivt med vores store netværk af udenlandske specialistadvokater for at sikre effektiv afklaring og kompetente løsninger. 

Vi kan og vil hjælpe.

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.