Offentlige myndigheder og virksomheder omfatter alt fra kommuner, regioner og fagorienterede statslige specialstyrelser til offentligt ejede virksomheder og selskaber, som varetager større infrastruktur- eller forsyningsopgaver. Meget er forskelligt i den offentlige sektor, men fælles er reglerne om kravene til offentlig forvaltning og den politiske styring.

Vi kender det landskab, som offentlige myndigheder og virksomheder navigerer i og har specialister inden for alle de områder, hvor offentlige myndigheder og virksomheder søger rådgivning og optræder i retssager, og vores specialister er velbevandrede i de særtræk, der gælder for sagsbehandlingen på de enkelte områder.

Vi rådgiver både kommuner, regioner, havne, fælleskommunale selskaber, offentlige selskaber og private virksomheder, ligesom vi fører retssager for disse ved by-, lands- og Højesteret under iagttagelse af de regler og principper, som gælder for det offentlige som procespart.

Vi rådgiver, udarbejder undersøgelser og fører retssager om og for offentlige myndigheder og -virksomheder, om disses retsforhold, herunder blandt andet:

 • Forvaltningsret 
 • Offentlige myndigheders og virksomheders erstatningsansvar
 • Ansvarsforhold (advokatundersøgelser og -udredninger)
 • Etablering og organisering af offentlige virksomheder
 • Fonde og selvejende institutioner 
 • Socialret
 • Habilitetsspørgsmål 
 • Aktindsigtssager
 • Offentlige myndigheders økonomi og låntagning
 • Kommunalretlig hjemmel efter kommunalfuldmagten eller sektorlovgivning 
 • Reglerne for offentlige virksomheder
 • Kommunale fællesskaber 
 • Kommunale aktieselskaber 
 • Offentlig-private selskaber og samarbejder (OPP/OPS-projekter)
 • Offentligretlige særregulering, lige fra regler om VEU-godtgørelse på uddannelsesområdet til reglerne i sundhedsloven
 • Energiretlige forhold
 • Miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning
 • Privat inddrivelse for forsyningsvirksomheder (læs mere).
Natur_vand
Kommune Netværk

I vores kommunale netværksgrupper har du mulighed for at udveksle erfaring og spørge vores juridiske eksperter til råds.

Vores team består af højt kvalificerede og dybt specialiserede advokater, som alle har indgåede erfaring med offentlige klienter, ligesom flere har en fortid i det offentlige. Vi har mange års erfaring med rådgivning inden for alle retsområder, der knytter sig til den offentlige sektor. Vi arbejder tværfagligt og rådgiver og fører retssager om alt fra kommunalretlige problemstillinger til erstatningsretlige tvister. 

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi hyppigt sammen med andre specialister inden for blandt andet InfrastrukturEnergi & ForsyningFast Ejendom & EntrepriseFondeComplianceMiljøUdbudSkat mfl.

Offentlig virksomhed & Forvaltning

Public Law

Chambers_Partners_logo

What the team is known for
Multidisciplinary team advising on public law regulation and disputes relating to construction projects in the energy, infrastructure and healthcare sectors. Acts for private companies as well as state entities, often on mandates involving procurement and environment law. Also assists public bodies with internal investigations and inquiries, reviews and amendments to legislation and freedom of information matters.

Strengths
Clients praise the "very skilled specialists" for their "high level of communication." 

Chambers and Partners Europe

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.