Offentlige myndigheder og virksomheder omfatter alt fra kommuner, regioner og fagorienterede statslige specialstyrelser til offentligt ejede virksomheder og selskaber, som varetager større infrastruktur- eller forsyningsopgaver. Meget er forskelligt i den offentlige sektor, men fælles er reglerne om kravene til offentlig forvaltning og den politiske styring.

Vi kender det landskab, som offentlige myndigheder og virksomheder navigerer i og har specialister inden for alle de områder, hvor offentlige myndigheder og virksomheder søger rådgivning og optræder i retssager, og vores specialister er velbevandrede i de særtræk, der gælder for sagsbehandlingen på de enkelte områder.

Vi rådgiver både kommuner, regioner, havne, fælleskommunale selskaber, offentlige selskaber og private virksomheder, ligesom vi fører retssager for disse ved by-, lands- og Højesteret under iagttagelse af de regler og principper, som gælder for det offentlige som procespart.

Vi rådgiver, udarbejder undersøgelser og fører retssager om og for offentlige myndigheder og -virksomheder, om disses retsforhold, herunder blandt andet:

 • Forvaltningsret 
 • Offentlige myndigheders og virksomheders erstatningsansvar
 • Ansvarsforhold (advokatundersøgelser og -udredninger)
 • Etablering og organisering af offentlige virksomheder
 • Fonde og selvejende institutioner 
 • Socialret
 • Habilitetsspørgsmål 
 • Aktindsigtssager
 • Offentlige myndigheders økonomi og låntagning
 • Kommunalretlig hjemmel efter kommunalfuldmagten eller sektorlovgivning 
 • Reglerne for offentlige virksomheder
 • Kommunale fællesskaber 
 • Kommunale aktieselskaber 
 • Offentlig-private selskaber og samarbejder (OPP/OPS-projekter)
 • Offentligretlige særregulering, lige fra regler om VEU-godtgørelse på uddannelsesområdet til reglerne i sundhedsloven
 • Energiretlige forhold
 • Miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning.
Kommune Netværk

I vores kommunale netværksgrupper har du mulighed for at udveksle erfaring og spørge vores juridiske eksperter til råds.

Vores team består af højt kvalificerede og dybt specialiserede advokater, som alle har indgåede erfaring med offentlige klienter, ligesom flere har en fortid i det offentlige. Vi har mange års erfaring med rådgivning inden for alle retsområder, der knytter sig til den offentlige sektor. Vi arbejder tværfagligt og rådgiver og fører retssager om alt fra kommunalretlige problemstillinger til erstatningsretlige tvister. 

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi hyppigt sammen med andre specialister inden for blandt andet InfrastrukturEnergi & ForsyningFast Ejendom & EntrepriseFondeComplianceMiljøUdbudSkat mfl.

Offentlig virksomhed & Forvaltning

Public Law

What the team is known for
Large multidisciplinary team advising on general public law regulation, as well as more specialised areas of law such as energy, environment and infrastructure. Expertise also covers regulatory matters related to international law including EU and human rights legislation. Offers a strong commercial law background to represent a variety of private parties on public law issues including contentious cases, representing clients in proceedings before courts at all levels. Also represents municipalities and publicly-owned institutions.

Strengths
Clients describe the team as "very good, with high-quality employees and high-quality work." 

Interviewees comment on the depth of coverage the team offers: "They have a really strong brand and a lot of areas of expertise. I had high expectations and I was positively surprised by how good their services were. I was left very happy."

Work highlights
Assisted several regions of Denmark with the preparation and implementation of new hospital projects, including advice in connection with the preparation, planning and implementation of the projects.

Represented the Danish Road Directorate in a Supreme Court case relating to the interpretation of the Danish Road Act and the concepts of property and locus standi under Danish law, in matters relating to landowner rights to buy land that was formerly under public ownership.

Notable practitioners
Håkun Djurhuus is particularly known among interviewees as a "really good environmental lawyer" while sources also praise his abilities in public law trials. He is also active in administrative law and often assists with construction matters. He successfully represented Metroselskabet in a Supreme Court case regarding liability for costs incurred in rerouting pipelines around the Cityringen metro construction site.

Chambers and Partners Europe, Public Law

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.