I forbindelse med en juridisk opgave er det i mange sammenhænge værdifuldt at kunne gennemføre en økonomisk eller finansiel analyse. Det gælder i forbindelse med både prissætning og vurdering af fusioner under konkurrencereglerne, skattemæssige sammenhænge som transfer pricing, overvejelser om køb eller salg af virksomhed eller fast ejendom, generationsskifte, og erstatningsopgørelser.

Vi har stor ekspertise inden for økonomisk analyse i sådanne sammenhænge, fx opgørelse af de omkostninger, som anvendes i konkurrenceretssager eller under Lov om betaling, når det skal vurderes, om en prissætning er lovlig. I relation til transaktioner og i skattemæssige sammenhænge har vi indgående erfaring med værdiansættelse af virksomheder og aktiver samt forståelse for de overvejelser, der er på både køberside og sælgerside. Herudover har vi også stor erfaring med at opgøre erstatningskrav, så det kan præsenteres ved de danske domstole. 

 Vi rådgiver blandt andet om:

 • Økonomiske aspekter af dominerende virksomheders prissætning
 • Opgørelse af omkostninger i forbindelse med vurdering af prissætning og rabatter mm. under konkurrencereglerne og Lov om betaling
 • Vurdering af de økonomiske konsekvenser ved fusioner
 • Prissætning generelt 
 • Værdiansættelse af virksomheder, fast ejendom og immaterielle aktiver også i transfer pricing-sammenhænge
 • Beregning og udarbejdelse af økonomisk dokumentation for erstatningskrav
 • Økonomisk vurdering af kausalitet og overvæltning
 • Udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation
 • Second opinion på transfer pricing-dokumentation
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser og argumenter i forbindelse med retssager, fx skattesager, transfer pricing-sager, og erstatningssager
 • Udarbejdelse af kontrolbud i forbindelse med udbud
 • Regnskabsanalyse ifm. aftaleindgåelser og rekonstruktioner.

Vi tilbyder vores klienter en værdifuld supplerende rådgivning af høj kvalitet. Vores team består af dygtige økonomiske specialister med mange års erfaring, der har indblik i de økonomiske problemstillinger, der knytter sig til juridiske opgaver, og som forstår den sammenhæng, der måtte være mellem det juridiske og det økonomiske. Vi har fokus på at kunne levere én samlet rådgivning omfattende både juridiske som økonomiske aspekter.

Vi arbejder derfor ofte sammen med andre advokater fra områder som EU & Konkurrenceforhold, Skat, Forsikring, M&A & Selskabsforhold, Kapitalmarked, Intellectual Property mfl.  

 
BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.