00 / 00

Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok, at en organisation følger loven. Offentligheden forventer, at virksomheder og organisationer handler etisk forsvarligt, tager samfundsansvar, er ubestikkelige, og – for offentlige myndigheder – at de forvalter borgernes penge ordentligt.

Ny lovgivning om hvidvask – og udenlandske regler om korruption – indeholder sanktioner i form af store bøder til de selskaber og i værste fald frihedsstraf for de personer, reglerne er rettet imod. 

Vi hjælper virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der ønsker at forebygge sager om korruption og bestikkelse inden for deres eget område, og som ønsker eller har behov for at kunne dokumentere deres indsats.
 
Vi assisterer herudover i sager, hvor en organisation mistænkes for at give eller modtage bestikkelse, eller hvor der er opstået mistanke om, at ansatte i organisationen er korrupte. Ligeledes yder vi bistand til organisationer, der bliver udsat for kriminelle forhold, enten fra ansatte eller fra udenforstående, og gennemfører undersøgelser af eksterne parter, når der er behov for at sikre, at samarbejdspartnere lever op til de højeste standarder på området. Vi assisterer fx med undersøgelse af de mistænkelige forhold og sikring af beviser, krisestyring, kontakt til de relevante myndigheder, udarbejdelse af eventuel politianmeldelse, opgørelse af erstatningskrav mv.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Programmer til forebyggelse af bestikkelse
 • Interne systemer til kontrol og dokumentation af anti-korruptionsindsats
 • Straffesager om korruption og misbrug af offentlige midler
 • Undersøgelser af leverandørers og forhandleres complianceniveau
 • Økonomisk kriminalitet
 • Internationale straffesager
 • Skatte- og afgiftsstrafferet
 • Hvidvask og andre straffesager i den finansielle sektor
 • Markedsføring, erhvervshemmeligheder og industrispionage
 • Udarbejdelse af complianceprogrammer i forhold til hvidvaskloven
 • Implementering gennem rådgivning og uddannelse
 • Myndighedskontakt ved eventuelle overtrædelser af loven.

Vores team består af højt kvalificerede og erfarne advokater på området, som arbejder tæt sammen med specialister fra alle relevante fagområder. Vi samarbejder blandt andet med advokater, som er specialiserede inden for Persondata, M&A & selskabsforhold, Arbejds- og ansættelsesret samt Offentlig virksomhed & Forvaltning.

 

Nyt inden for Økonomisk kriminalitet & Antikorruption

00 / 00
BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.