Regulering inden for miljø- og planretlige forhold kan være et udfordrende område at navigere i – både for private og offentlige virksomheder samt myndigheder. Kompleksiteten bliver ofte omdrejningspunktet, når skaden er sket og lovgivningen skal håndhæves. Her er det vigtigt med et overblik over lovgivningens handlemuligheder.

Den miljø- og planretlige regulering er et vigtigt omdrejningspunkt ved etablering, drift og udvidelse af virksomheder og landbrug, planlægning for byudviklingsprojekter og udvikling af VE-projekter, herunder solceller og vindmøller på landbrugsarealer og klimatilpasning.

Reglerne kan være udfordrende for både private virksomheder og landbrug, der ønsker en bestemt placering eller udvidelse af virksomheden, samt de kommunale, regionale og statslige myndigheder, der skal godkende planer, udstede tilladelser, håndhæve lovgivningen og meddele påbud.

Kompleksiteten viser sig ikke mindst, når skaden er sket og myndighederne skal håndhæve lovgivningen, eller når en afgørelse bliver påklaget eller indbragt for domstolene. I de tilfælde kan der være behov for at handle hurtigt, og det er derfor nødvendigt at have et overblik over de handlemuligheder, som lovgivningen byder på samt på den igangsatte proces.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi er højt specialiseret i miljø- og planret, og vi rådgiver og fører proces for private og offentlige virksomheder samt myndigheder om både dansk og international miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning. Vi kender områdets sagsgange og særtræk, og vi forstår hensynene, der er styrende for en politisk ledet organisation og det juridisk korrekte resultat ved en domstolsprøvelse.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Miljøforvaltningsret- og proces
 • Planlægning, herunder byudvikling
 • Miljøgodkendelse, herunder regulering af risikovirksomheder
 • Miljøvurdering og VVM
 • Affald og ressourcer (cirkulær økonomi)
 • Jordforurening
 • Kystbeskyttelse
 • Støj- og lugtforurening 
 • Naturbeskyttelse
 • Natura 2000
 • Spildevandshåndtering
 • Vandforsyning
 • Vandplanlægning
 • Råstoffer
 • International miljøret.

Vores team består af højt kvalificerede og erfarne advokater på miljø- og planområdet, herunder miljøproces, som arbejder tæt sammen med specialister fra alle relevante fagområder. Vi samarbejder blandt andet med erfarne advokater, som er specialiserede inden for områder som Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur og Energi & Forsyning.

Vi deltager derudover i en række netværk, blandt andet DI’s Miljøchefforum, Danske Miljøadvokater, Dansk Selskab for Miljøret og Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA). Vi har også flere gange undervist hos DAKOFA og holdt oplæg på Dansk Affaldsforenings (DAF) årsmøde.

Vi udgiver desuden hvert kvartal nyhedsbreve med relevante juridiske emner indenfor miljøretten og landbrugssektoren.

 

 

Miljø, Natur og Plan

Public Law

What the team is known for
Multidisciplinary team advising on public law regulation and disputes relating to construction projects in the energy, infrastructure and healthcare sectors. Acts for private companies as well as state entities, often on mandates involving procurement and environment law. Also assists public bodies with internal investigations and inquiries, reviews and amendments to legislation and freedom of information matters.

Strengths
Clients praise the "very skilled specialists" for their "high level of communication." 

Chambers and Partners Europe

Environment

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranked: Tier 2

 The environment, nature and planning team at Bech-Bruun houses ‘outstanding’ and ‘highly specialised’ lawyers, who regularly represent clients in high-profile environmental disputes. The team handles cases before every level of the Danish court system, including the Supreme Court. It has a strong public sector client focus, working on behalf of several government agencies as well as advising major corporates and project owners. Public and environmental law specialist Jacob Schall Holberg leads the team.

"Bech-Bruun has thorough knowledge of the public sector. Bech-Bruun provides advice and sparring on both regulatory, commercial and strategic matters. They have a good understanding of customer needs."

"The lawyers at Bech-Bruun are highly specialised and have many years of experience in their fields. They are very skilled and understand how to target their advice to the specific case."

"Outstanding lawyers."

Legal 500, Environment

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.