Regulering inden for miljø- og planretlige forhold kan være et udfordrende område at navigere i – både for private og offentlige virksomheder samt myndigheder. Kompleksiteten bliver ofte omdrejningspunktet, når skaden er sket og lovgivningen skal håndhæves. Her er det vigtigt med et overblik over lovgivningens handlemuligheder.

Den miljø- og planretlige regulering er et vigtigt omdrejningspunkt ved etablering, drift og udvidelse af virksomheder og landbrug, planlægning for byudviklingsprojekter og udvikling af VE-projekter, herunder solceller og vindmøller på landbrugsarealer og klimatilpasning.

Reglerne kan være udfordrende for både private virksomheder og landbrug, der ønsker en bestemt placering eller udvidelse af virksomheden, samt de kommunale, regionale og statslige myndigheder, der skal godkende planer, udstede tilladelser, håndhæve lovgivningen og meddele påbud.

Kompleksiteten viser sig ikke mindst, når skaden er sket og myndighederne skal håndhæve lovgivningen, eller når en afgørelse bliver påklaget eller indbragt for domstolene. I de tilfælde kan der være behov for at handle hurtigt, og det er derfor nødvendigt at have et overblik over de handlemuligheder, som lovgivningen byder på samt på den igangsatte proces.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi er højt specialiseret i miljø- og planret, og vi rådgiver og fører proces for private og offentlige virksomheder samt myndigheder om både dansk og international miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning. Vi kender områdets sagsgange og særtræk, og vi forstår hensynene, der er styrende for en politisk ledet organisation og det juridisk korrekte resultat ved en domstolsprøvelse.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Miljøforvaltningsret- og proces
 • Planlægning, herunder byudvikling
 • Miljøgodkendelse, herunder regulering af risikovirksomheder
 • Miljøvurdering og VVM
 • Affald og ressourcer (cirkulær økonomi)
 • Jordforurening
 • Kystbeskyttelse
 • Støj- og lugtforurening 
 • Naturbeskyttelse
 • Natura 2000
 • Spildevandshåndtering
 • Vandforsyning
 • Vandplanlægning
 • Råstoffer
 • International miljøret.

Vores team består af højt kvalificerede og erfarne advokater på miljø- og planområdet, herunder miljøproces, som arbejder tæt sammen med specialister fra alle relevante fagområder. Vi samarbejder blandt andet med erfarne advokater, som er specialiserede inden for områder som Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur og Energi & Forsyning.

Vi deltager derudover i en række netværk, blandt andet DI’s Miljøchefforum, Danske Miljøadvokater, Dansk Selskab for Miljøret og Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer (DAKOFA). Vi har også flere gange undervist hos DAKOFA og holdt oplæg på Dansk Affaldsforenings (DAF) årsmøde.

Vi udgiver desuden hvert kvartal nyhedsbreve med relevante juridiske emner indenfor miljøretten og landbrugssektoren.

 

 

Miljø, Natur og Plan

Public Law

What the team is known for
Multidisciplinary team advising on public law regulation and disputes relating to construction projects in the energy, infrastructure and healthcare sectors. Acts for private companies as well as state entities, often on mandates involving procurement and environment law. Also assists public bodies with internal investigations and inquiries, reviews and amendments to legislation and freedom of information matters.

Strengths
Clients praise the "very skilled specialists" for their "high level of communication." 

Chambers and Partners Europe

Environment

Ranked: tier 1

Singled out for its ‘hands-on knowledge of the relevant legal issues concerning environmental regulations’, Bech-Bruun is best known for handling environmental mandates involving major infrastructure projects in the energy and transport sectors. (...) Jacob Schall Holberg leads the group, which has an extensive track record in environmental regulatory conduct cases, acting for private companies and public authorities. Noted for her ‘outstanding legal knowledge’, Hanne Mølbeck specialises in compulsory purchases.

‘They have hands-on knowledge of the relevant legal issues concerning environmental regulations.’

‘The practice is very committed to offering 360 degree, all-round advice which is operable for the client.’

‘They are very present in their approach, able to listen and very holistic in their counselling.’

Legal 500, Environment

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.