Den miljøretlige regulering er under konstant forandring. Som ”fremskridtets” og vækstens modvægt bliver miljø- og naturbeskyttelse samt planlægningen ofte udfordret, når eksempelvis byudviklingsprojekter skal udvikles, eller virksomheder skal udvides. Kompleksiteten bliver ofte omdrejningspunktet, når skaden er sket, og myndighederne skal håndhæve lovgivningen.

Vi er højt specialiseret i miljø- og planret, og vi rådgiver private og offentlige virksomheder samt myndigheder om både dansk og international miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning. Vi kender områdets sagsgange og særtræk - og vi forstår hensynene, der er styrende for en politisk ledet organisation.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Kystbeskyttelse
 • Affald og ressourcer (cirkulær økonomi)
 • Støj- og lugtforurening
 • Jordforurening
 • Naturbeskyttelse, herunder habitat (natura2000)
 • Spildevandshåndtering
 • Vandforsyning
 • Miljøgodkendelse, herunder regulering af risikovirksomheder
 • Miljøforvaltningsret
 • Planlægning, herunder byudvikling
 • Miljøvurdering og VVM
 • Vandplanlægning
 • Natura2000
 • Råstoffer
 • International miljøret.

Vores team består af højt kvalificerede og erfarne advokater på miljøområdet, som arbejder tæt sammen med specialister fra alle relevante fagområder. Vi samarbejder blandt andet med erfarne advokater, som er specialiserede inden for områder som Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur og Energi & Forsyning.

Vi deltager derudover i en række netværk, blandt andre DI’s Miljøudvalg, bestyrelsen for ATV-fonden for jord & grundvand, bestyrelsen for danske miljøadvokater og DAKOFA’s Teknisk Råd. Vi har desuden formandsskabet for Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg og DAKOFA’s netværk for affaldsjura. Det sikrer et indgående branchekendskab, og at vores miljøjuridiske viden altid harmonerer med den virkelighed, som vores klienter opererer i.

Vi har desuden ansvaret for den miljøretlige rapportering om regler og domme i Tidsskrift for miljø, der udgives af DJØF’s Forlag, ligesom vi samarbejder med Karnov Group om udgivelse af Miljøret, 9. udgave.

 

 

Miljø, Natur og Plan

Public Law

What the team is known for
Multidisciplinary team advising on public law regulation and disputes relating to construction projects in the energy, infrastructure and healthcare sectors. Acts for private companies as well as state entities, often on mandates involving procurement and environment law. Also assists public bodies with internal investigations and inquiries, reviews and amendments to legislation and freedom of information matters.

Strengths
Clients praise the "very skilled specialists" for their "high level of communication."

Notable practitioners
Håkun Djurhuus is highlighted for his public law expertise relating to construction and environmental matters. He is experienced in mandates involving the energy and infrastructure sectors, and has particular knowledge in expropriation issues. Sources praise his litigation skills and describe him as "very commercial and diplomatic."

Chambers and Partners Europe, Public Law

Environment

Ranked: tier 1

Bech-Bruun has expertise in environmental regulatory conduct cases before the district courts, the high courts and the Supreme Court, which includes safeguarding the interests of both private companies and public authorities in connection with transport projects and energy infrastructure. The practice also advises on construction law disputes in relation to environmental requirements. Co-head Håkun Djurhuus is experienced in environmental law litigation and specialises in public and construction law.    

Legal 500, Environment

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.