I mere end 20 år har vi beskæftiget os intensivt med den infrastruktur, der er nødvendig for at vores samfund kan fungere optimalt: Forsyningsanlæg, veje, jernbaner, havne og lufthavne. Vi er meget stolte af, at vi har været involveret i alle de største anlægsprojekter i nyere tid, og vi bærer naturligvis vores viden og erfaring videre til nye projekter, uanset om der er tale om anlægget af en kommunal cykelsti eller den faste forbindelse over Femern Bælt.

Ethvert infrastrukturprojekt har en naturlig cyklus, og vores rådgivning starter ofte ved indgåelsen af den politiske aftale og udarbejdelsen af det nødvendige lovgrundlag og fortsætter henover projektering, udbud, anlæg og drift.

Blandt vores rådgivningsområder kan bl.a. nævnes:

 • Lovforberedende arbejde
 • Finansiering, herunder OPP og udbygningsaftaler
 • Analyse af areal- og rettighedsforhold
 • Håndtering af plan- og miljøretlige problemstillinger
 • Ekspropriation og naboret
 • Skat og moms
 • Flytning af ledninger
 • Håndtering af grænseflader i anlægs- og driftsfasen
 • Udbud
 • Entreprise
 • Konfliktløsning, herunder rets- og taksationssager
 • Persondata
 • Administration i henhold til jernbaneloven, vejloven m.v.
 • Forvaltningsretlige problemstillinger som fx gebyr, delegation og aktindsigt.
Vej_biler
Vejjuridisk Grunduddannelse

Vi lærer dig at håndtere de juridiske udfordringer ved vejforvaltning.

Uanset om det er en cykelsti eller en fast forbindelse over Femern Bælt, der skal anlægges, skal der være et tæt samarbejde mellem anlægsmyndigheden og dennes rådgivere. Samtidig skal der til stadighed være fokus på infrastrukturprojektets øvrige interessenter som fx politikere, borgere og presse . 

Vi er vant til tætte og langvarige samarbejdsrelationer, hvor vi sammen finder de bedste løsninger. Selvom et infrastrukturprojekt altid er fast forankret ét sted i Bech-Bruun, trækker vi naturligvis på alle vores mange in-house kompetencer.

 

 

Infrastruktur

Energy & Infrastructure

iflr_1000_logo

Bech-Bruun is recognised for its strong M&A, projects and restructuring and insolvency teams.

In project development, the firm is strong in energy, with offshore pipelines and wind farm developers often creating work for the team. It is equally capable in infrastructure where the combination of specialist construction expertise and a deep bench gives the firm the capacity to handle a wide range of major construction and infrastructure projects.

Research period review (2023/2024)
The firm was extensively involved in projects work, undertaking numerous large-scale developments in both the energy and infrastructure sectors.

Client feedback
“They are kind, professional, responsive, knowledgeable and solution-orientated.”

IFLR 1000, Project Development, 2023

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.