De regulatoriske rammer for den finansielle sektor ændrer sig konstant, og den nye lovgivning påvirker den måde, forsikringsvirksomheder og forsikringsdistributører drives på. Det har resulteret i nye forretningsmodeller og større fokus på intern compliance. De mange måder at formidle forsikringsprodukter på stiller også krav til indhold og opfølgning på aftaler med samarbejdspartnere, ligesom brug af persondata medfører særskilte udfordringer.

Vi har stor erfaring med at rådgive danske og udenlandske forsikringsselskaber og forsikringsdistributører i forbindelse med opkøb, salg og sammenlægning af og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen.

Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade- og livsforsikringsselskaber møder. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og regulatoriske krav. Vi har ligeledes stor erfaring med at udarbejde og forhandle forsikringsformidlingsaftaler.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Etablering af nye finansielle virksomheder, forsikringsformidlere og investeringsrådgivere, herunder ansøgning om tilladelser
 • Filialetablering og registrering af udenlandske forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, herunder i grænseoverskridende transaktioner
 • Forsikringsprodukter, herunder god skik og forsikringsaftaleret
 • Forsikringsdistribution, herunder formidlingsaftaler samt registrering og tilladelser
 • Overdragelse af forsikringsbestande, forsikringsdistributører og forsikringsselskaber
 • L/P-investeringer
 • Corporate forsikring, herunder M&A-processer
 • Anmeldelse af ændringer i og ansøgning om tilladelse til at købe kvalificerede ejerandele
 • Tilpasning af skade- og livsforsikringsprodukter
 • Compliance
 • Hvidvaskforanstaltninger
 • Kontakt til tilsynsmyndighederne. 
Forsikringsdistributionsdirektivet

Til overholdelse af reglerne fra IDD har vi udviklet IDD Compliance Lab.

Vores team består af højt kvalificerede og dybt specialiserede advokater på området, blandt andet nogle af de førende rådgivere på området. Vores specialister har mange års erfaring med rådgivning inden for alle retsområder, der knytter sig til forsikring. 

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi hyppigt sammen med andre specialister inden for områder som fx M&A & Selskabsforhold, Pension, Compliance samt EU- & Konkurrenceforhold

 


Forsikring

Insurance

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranked: Tier 1

Bech-Bruun specialises in insurance disputes, with particular experience in litigation concerning professional indemnity, product liability, life insurance and marine insurance claims. Practice head Anne Buhl Bjelke is a corporate and regulatory insurance law expert and has experience in high-profile dispute resolution as well as running portfolios of insurance claims. (...) The group also handles warranty and indemnity insurance claims.

"They are very proactive, have an extensive knowledge of insurance broking and work under tight deadlines."

"Bech-Bruun are my go-to firm in Denmark because they are proactive and commercial as well as being strong on the law."

"Very knowledgeable and pragmatic. Understands the industry and how the regulators work."

"Bech-Bruun has a team with insight into all aspects of the insurance business. Regulatory affairs, underwriting and risk. The team is big enough to be ready available and they are transparent in their terms of assistance and billing."

Legal 500, Insurance

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.