De regulatoriske rammer for den finansielle sektor ændrer sig konstant, og den nye lovgivning påvirker den måde, forsikringsvirksomheder og forsikringsdistributører drives på. Det har resulteret i nye forretningsmodeller og større fokus på intern compliance. De mange måder at formidle forsikringsprodukter på stiller også krav til indhold og opfølgning på aftaler med samarbejdspartnere, ligesom brug af persondata medfører særskilte udfordringer.

Vi har stor erfaring med at rådgive danske og udenlandske forsikringsselskaber og forsikringsdistributører i forbindelse med opkøb, salg og sammenlægning af og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen.

Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade- og livsforsikringsselskaber møder. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og regulatoriske krav. Vi har ligeledes stor erfaring med at udarbejde og forhandle forsikringsformidlingsaftaler.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Etablering af nye finansielle virksomheder, forsikringsformidlere og investeringsrådgivere, herunder ansøgning om tilladelser
 • Filialetablering og registrering af udenlandske forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, herunder i grænseoverskridende transaktioner
 • Forsikringsprodukter, herunder god skik og forsikringsaftaleret
 • Forsikringsdistribution, herunder formidlingsaftaler samt registrering og tilladelser
 • Overdragelse af forsikringsbestande, forsikringsdistributører og forsikringsselskaber
 • L/P-investeringer
 • Corporate forsikring, herunder M&A-processer
 • Anmeldelse af ændringer i og ansøgning om tilladelse til at købe kvalificerede ejerandele
 • Tilpasning af skade- og livsforsikringsprodukter
 • Compliance
 • Hvidvaskforanstaltninger
 • Kontakt til tilsynsmyndighederne. 
Forsikringsdistributionsdirektivet

Til overholdelse af reglerne fra IDD har vi udviklet IDD Compliance Lab.

Vores team består af højt kvalificerede og dybt specialiserede advokater på området, blandt andet nogle af de førende rådgivere på området. Vores specialister har mange års erfaring med rådgivning inden for alle retsområder, der knytter sig til forsikring. 

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi hyppigt sammen med andre specialister inden for områder som fx M&A & Selskabsforhold, Pension, Compliance samt EU- & Konkurrenceforhold

 


Forsikring

Insurance

Bech-Bruun fields a ‘good and professional’ insurance practice that covers the whole range of contentious and non-contentious matters, with recent work for the three-partner team spanning regulatory issues, as well as insurance litigation and mediation. Henrik Valdorf-Hansen represents the City of Copenhagen against Tryg Insurance and Codan Insurance in relation to a fire in a municipality property. Jes Anker Mikkelsen and Anne Buhl Bjelke, who is ‘always ready to provide the best answer’, represent two accountants in two indemnity lawsuits connected to the collapse of Eik Bank.

Legal 500, Insurance

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.