Med sine mange komplekse regler og hårde sanktionering af overtrædelser er konkurrenceretten et retsområde, hvor behovet for compliance altid er stort. Det gælder både for C25-virksomheden, den mindre erhvervsdrivende og den offentlige virksomhed, der har markedsvendte aktiviteter.

Vores omkring 20 specialister samarbejder om at rådgive såvel flere af verdens største virksomheder som lokalt forankrede virksomheder inden for alle brancher om fastlæggelse af compliancestrategi, håndtering af myndighedsspor, proces og samhandelsforhold.  

Vi baserer vores rådgivning på den højeste faglige ekspertise og erfaringer fra talrige sager ved konkurrencemyndigheder og domstole. Og vi har samtidig altid fokus på, hvad der er operationelt for den enkelte virksomhed. Det stiller krav til kommerciel forståelse, kommunikation og eksekvering i rådgivningen. Krav, som vi altid stræber efter at leve op til. Og som i mange virksomheders øjne gør os til den foretrukne rådgiver inden for konkurrenceretten. 

Vi yder blandt rådgivning til virksomheder i forbindelse med:

  • Repræsentation over for konkurrencemyndighederne i forbindelse med myndighedsundersøgelser, herunder i forbindelse med kontrolundersøgelser (dawn raids) og kartelsager.
  • Fastlæggelse af dominerende virksomheders prisstrukturer og rabat- og bonussystemer samt rådgivning om dominerende virksomheders forhold i øvrigt.
  • Udformning af samarbejdsaftaler og distributionsstrategier, herunder om fx indkøb, produktion, franchising, selektiv distribution, underleverance samt konsortie- og joint venture-forhold.
  • Fastlæggelse og implementering af complianceprogrammer, herunder træning af virksomhedens medarbejdere i overholdelse af konkurrencereglerne.
  • Håndtering af anmeldelsespligtige fusioner samt andre konkurrenceretlige forhold relateret til virksomhedshandler.
  • Retssager ved de danske domstole og ved EU-domstolene om prøvelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser.
  • Retssager om erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne.
  • Statsstøtteret
  • Sektorspecifik konkurrenceretlig regulering, herunder i forhold til betalingstjenester, lægemiddeldistribution, radio- og tv-virksomhed samt telekommunikation.
  • Generelle EU-retlige forhold.

I forbindelse med især erstatningssager, sager om misbrug af en dominerende stilling og komplekse fusionsanmeldelser samarbejder vi tæt med vores konkurrenceretsøkonomer. Vi sikrer på den måde en rådgivning, der dækker både de juridiske og de økonomiske aspekter.

Dawn-raid app

For at gøre det lettere for virksomheder at have styr på dawn raid-beredskabet har vi udviklet en app.

EU- og Konkurenceforhold

Competition & European Law

What the team is known for
Impressive competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. Has notable experience in a range of industries, including transport, manufacturing, construction and waste. Also represents municipalities and government entities in national public procurement cases. Highly active in the media and broadcasting sector, advising clients on European Commission investigations and claims for damages before the High Court and Supreme Court.

Strengths
One client says: "The team produces concise and well-written work under severe time constraints and displays outstanding business acumen."

Work highlights
Acted for Boeing on procurement matters, including representation in a lawsuit related to the procurement of supplies against the Danish Ministry of Defence.

Notable practitioners
Claus Berg regularly advises construction industry clients on public procurement issues and contractual matters.

Jesper Kaltoft regularly represents clients in tendering and procurement mandates, merger filings and competition investigations.

Peter Stig Jakobsen principally represents clients in significant procurement matters, including handling tender procedures for projects, as well as European Commission investigations and claims for damages. One client says: "Every time I reach out he delivers high-quality advice right away."

Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg advises clients on procurement issues. He currently serves as managing partner of Bech-Bruun.

Tina Braad is a well-regarded public procurement lawyer who handles both contentious and non-contentious matters in the construction sector. "She knows everything that is worth knowing about public procurement law," an impressed market source says.

 

Chambers and Partners Europe, Competition/European Law

EU & Competition

Ranked: tier 1

With experience in contentious and non-contentious matters, Bech-Bruun's practice handles EU and competition, public procurement and state aid mandates for a client roster of contracting authorities, corporations and utility companies. Recent work for contracting authorities includes advising on the obligation to tender, the development of tender strategies, drafting tender material and contracts and implementing tenders; the group also advises businesses participating in tender processes on compliance with suitability requirements and the conformity and optimisation of tender bids. Group head Peter Stig Jakobsen primarily represents clients in cases before the European and Danish courts. Michael Honoré departed to establish Michael Honoré Advokatfirma in early 2019.

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.