Med sine mange komplekse regler og hårde sanktionering af overtrædelser er konkurrenceretten et retsområde, hvor behovet for compliance altid er stort. Det gælder både for C25-virksomheden, den mindre erhvervsdrivende og den offentlige virksomhed, der har markedsvendte aktiviteter.

Vores omkring 20 specialister samarbejder om at rådgive såvel flere af verdens største virksomheder som lokalt forankrede virksomheder inden for alle brancher om fastlæggelse af compliancestrategi, håndtering af myndighedsspor, proces og samhandelsforhold.  

Vi baserer vores rådgivning på den højeste faglige ekspertise og erfaringer fra talrige sager ved konkurrencemyndigheder og domstole. Og vi har samtidig altid fokus på, hvad der er operationelt for den enkelte virksomhed. Det stiller krav til kommerciel forståelse, kommunikation og eksekvering i rådgivningen. Krav, som vi altid stræber efter at leve op til. Og som i mange virksomheders øjne gør os til den foretrukne rådgiver inden for konkurrenceretten. 

Vi yder blandt rådgivning til virksomheder i forbindelse med:

  • Repræsentation over for konkurrencemyndighederne i forbindelse med myndighedsundersøgelser, herunder i forbindelse med kontrolundersøgelser (dawn raids) og kartelsager.
  • Fastlæggelse af dominerende virksomheders prisstrukturer og rabat- og bonussystemer samt rådgivning om dominerende virksomheders forhold i øvrigt.
  • Udformning af samarbejdsaftaler og distributionsstrategier, herunder om fx indkøb, produktion, franchising, selektiv distribution, underleverance samt konsortie- og joint venture-forhold.
  • Fastlæggelse og implementering af complianceprogrammer, herunder træning af virksomhedens medarbejdere i overholdelse af konkurrencereglerne.
  • Håndtering af anmeldelsespligtige fusioner samt andre konkurrenceretlige forhold relateret til virksomhedshandler.
  • Retssager ved de danske domstole og ved EU-domstolene om prøvelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser.
  • Retssager om erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne.
  • Statsstøtteret
  • Sektorspecifik konkurrenceretlig regulering, herunder i forhold til betalingstjenester, lægemiddeldistribution, radio- og tv-virksomhed samt telekommunikation.
  • Generelle EU-retlige forhold.

I forbindelse med især erstatningssager, sager om misbrug af en dominerende stilling og komplekse fusionsanmeldelser samarbejder vi tæt med vores konkurrenceretsøkonomer. Vi sikrer på den måde en rådgivning, der dækker både de juridiske og de økonomiske aspekter.

Dawn-raid app

For at gøre det lettere for virksomheder at have styr på dawn raid-beredskabet har vi udviklet en app.

EU- og Konkurrenceforhold

Competition & European Law

What the team is known for
Bech-Bruun is an impressive competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. The law firm has notable experience in a range of industries, including aerospace, manufacturing, construction and waste. The legal team also represents municipalities and government entities in national public procurement cases. The department is highly active in the media and broadcasting sector, advising clients on European Commission investigations and claims for damages before the High Court and Supreme Court.

Work highlights
Assisted the City of Copenhagen and Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen in relation to a complaint brought before the Public Procurement Complaints Board by NIRAS.

Notable practitioners
Anders Birkelund Nielsen enters the rankings as a result of strong feedback. He is active on a range of public procurement mandates.

Claus Berg is a notable market presence who is particularly active in public procurement mandates on behalf of clients in the construction and infrastructure industries.

Jesper Kaltoft is active on a broad array of tendering and procurement mandates, offering clients additional support in merger filings and competition investigations.

Head of department Peter Stig Jakobsen represents clients in a range of competition matters, including handling tender procedures for projects, as well as European Commission investigations and claims for damages.

Tina Braad is a well-regarded public procurement practitioner who handles both contentious and non-contentious matters in the construction sector.

Chambers and Partners Europe 2022, Competition/European Law

EU & Competition

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranked: tier 1

Bech-Bruun represents both domestic and international clients before the Danish regulatory bodies and the EU Commission. Its competition team works with a broad range of industry clients and has a strong track record in handling major public procurement mandates, including contentious procurement proceedings. The group has several public procurement law specialists, including practice head and experienced litigator Peter Stig Jakobsen and Tina Braad, who handles cases before the Danish Complaints Board for Public Procurement.

Specialised and very huge knowledge of all legal areas with EU competition law.

The collaboration, people and flexibility have been and are outstanding.

The knowledge of our business and needs. It provides quick and good answers to our challenge and at an acceptable price.

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.