Minkvirksomheder og følgeerhverv har krav på erstatning som følge af nedlukningen af minkbranchen. Selvom reglerne foreligger, er der fortsat et hav af juridiske og økonomiske spørgsmål, der mangler svar. Vi har arbejdet med ekspropriation og erstatningsfastsættelse i mange år og har samlet de nødvendige kompetencer ét sted, så du kan få den rette rådgivning.

Vi rådgiver blandt andet minkvirksomheder og følgeerhverv om følgende:

 • Kravet på erstatning/kompensation
  Uanset om du ejer en minkvirksomhed eller et følgeerhverv, kan du komme i tvivl om din retsstilling: Har du krav på erstatning/kompensation eller ej? Vi hjælper med at besvare de vigtige spørgsmål og kan hjælpe dig videre, hvis du ikke er omfattet af ordningen.
 • Afgrænsningen af den virksomhed, der skal erstattes/kompenseres
  Det er naturligvis minkvirksomheden og den minkrelaterede følgeerhvervsvirksomhed, som er sagens kerne, men der er også mulighed for at få staten til at overtage anden virksomhed, som ikke på rimelig måde kan omstilles eller videreføres som selvstændig virksomhed. Vi rådgiver om mulighederne.
 • Værdiansættelse efter ”de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning”
  Både minkvirksomheder og følgeerhverv kan være i den situation, at virksomheden skal værdisættes ”de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning”. Det er nyt for mange, men velkendt for os, der arbejder med ekspropriation i praksis. Vi rådgiver om valgmulighederne og laver den konkrete værdiansættelse.
 • Valgmuligheder for minkvirksomheder med egenproduktion i 2020
  Minkvirksomheder med egenproduktion i 2020 kan vælge mellem at få erstatning efter en skematisk model eller efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning, og skal overveje, hvilken model der passer virksomheden bedst: En skematisk model, hvor man relativt enkelt kan få et indtryk af sit erstatningskrav, eller en mere fleksibel værdiansættelse, som kan tage højde for flere nuancer og særlige forhold, men som til gengæld er lidt mere ressourcekrævende. Vi rådgiver om mulighederne.
 • Ansøgningsprocessen
  Både minkvirksomheder og følgeerhverv skal igennem en indledende ansøgningsproces, som vi kan hjælpe med.
 • Erstatningsprocessen
  Derefter kommer erstatningsprocessen, som kommer til at ligne den proces, der gennemføres ved almindelige ekspropriationer. Vi har behandlet flere hundrede ekspropriationssager og bistår i processen fra start til slut.
 • Dialogen med rettighedshavere 
  Staten vil kun betale erstatning/kompensation og overtage aktiverne, hvis de er fri for rettigheder. Det betyder, at panthaverne skal acceptere, at deres rettigheder bliver slettet mod at de får udbetalt en del af erstatningen/kompensationen. Vi kan bistå i dialogen med rettighedshaverne.
 • Generationsskifte
  Selv om udfaldet af erstatningsprocessen er usikkert, kan det være både nødvendigt og værdifuldt at få input og sparring til generationsskifte. Der kan være fordele forbundet med et generationsskifte, før erstatningen er udmålt og udbetalt, og det er altid vigtigt, at testamente mv. afspejler den aktuelle situation og tager god og klog hånd om både familie og formue. Vi er førende, når det drejer sig om generationsskifte, og kan hjælpe. Læs mere her.
 • Skattespørgsmål
  Der vil formentlig også opstå spørgsmål om beskatning af den erstatning og kompensation, der udbetales. Reglerne er komplicerede, men vores dygtige skatterådgivere er klar til at bistå. 
 • Afvikling af virksomheden
  Mange vil være i den situation, at minkvirksomheden eller følgeerhvervet skal afvikles, når erstatning og kompensation er udbetalt, og vi kan hjælpe med at gøre det enkelt og smidigt.
 • Andre hastende spørgsmål
  Mens vi venter på at få sagerne afsluttet, vil der uundgåeligt være spørgsmål, som ikke kan vente: Skal du opsige dit lejemål? Skal du sælge din ejendom? Må du bruge lokalerne og maskinerne til noget andet? Vi rådgiver om mulighederne.

I Bech-Bruun behandles sagerne om erstatning til minkbranchen af et team af juridiske og økonomiske medarbejdere under ledelse af partner og advokat Hanne Mølbeck.

Hanne Mølbeck har arbejdet med ekspropriation i mere end 20 år og tager sig af juraen og erstatningsprocessen.

Uanset om du vil drøfte en enkelt problemstilling eller har brug for hjælp i erstatningsprocessen fra start til slut, er du velkommen til at kontakte os til en indledende drøftelse. Det er helt uforpligtende.

Hanne Mølbeck vil inddrage andre kollegaer, hvis der er brug for andre kompetencer i sagsbehandlingen, og det vil navnlig være partner Søren Christensen Volder, partner Thomas Frøbert og partner Michael Serup, der er relevante i den forbindelse.

Søren Christensen Volder rådgiver om dialogen med rettighedshavere og afvikling af virksomheden, Thomas Frøbert besvarer skattespørgsmål, og Michael Serup rådgiver om generationsskifte.

 
BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.