Skærpet finansiel regulering og nye digitale teknologier er blot nogle af de tendenser, der har øget virksomhedernes fokus på compliance og risici. På få år er regler og anbefalinger på mange områder blevet skærpet og overgået til at være egentlige lovmæssige krav. Desuden håndhæves overtrædelser stadig hårdere og mere konsekvent. Overtrædelse af gældende lovgivning kan straffes med store bøder og på visse områder frihedsstraf. Men ofte kan det også føre til, at virksomhedens omdømme lider alvorlig skade..

Corporate compliance er derfor et område, som står højt på ledelsens dagsorden og i højere grad bliver integreret i virksomhedens daglige drift. Overordnet handler corporate compliance om, at man som virksomhed for at minimere risici sørger for at overholde lovgivning, standarder og virksomhedens politikker. Denne opgave kan for mange virksomheder være en tiltagende udfordring, da virksomheder stadigt bliver underlagt flere regler.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vores mål er at minimere risici og sikre vores klienter højest mulig compliance. Vi kan som full-service advokatvirksomhed hjælpe din virksomhed med – uanset branche eller forretningstype – at få overblik og identificere væsentlige højrisikoområder samt med at prioritere indsatsen fremadrettet.

Vi tilbyder en one-stop-shop-tilgang og rådgiver blandt andet om risikoanalyser, forberedelse og implementering af compliance-programmer samt uddannelse inden for området.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Compliance-analyser
  • Compliance-programmer
  • Legal risk-management
  • Corporate Governance
  • Leverandørtjek.

Vi tilbyder også at overvåge og underrette dig om juridisk udvikling, der måtte have betydning for din virksomhed. 

Er skaden først sket, yder vi bistand både internt og eksternt. Vores interne bistand kan fx omfatte rådgivning om krisehåndtering, en undersøgelse og klarlægning af, hvad der er foregået, og kortlægning af mulige reaktioner for at begrænse skadens omfang. Eksternt varetager vi forholdet til berørte personer og myndigheder.

Papirmappe Blyant Ringbind Papirer
Nyhedsbrev

Er du interesseret i at holde dig opdateret om corporate compliance?

Vores brede ekspertise betyder, at alle aspekter altid tilgodeses, så du får den bedst mulige rådgivning. Vi samarbejder tæt med dig og din virksomhed for at sikre en løsning nøje tilpasset jer. I får adgang til en bred vifte af juridiske kompetencer inden for corporate compliance.

Vi samarbejder også hyppigt med vores specialister inden for blandt andet PersondataØkonomisk kriminalitet & AntikorruptionEU & KonkurrenceforholdArbejds- og ansættelsesretFinansieringForsikringPensionM&A & Selskabsforhold og øvrige.

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.