Bech-Bruuns arbejde og forretningsmetoder er baseret på god opførsel og respekt for vores klienter, medarbejdere og omgivelser. Vi overholder de advokatetiske regler, og vi har underskrevet FN’s Global Compact, hvor vi forpligter os til at drive virksomhed i overensstemmelse med charterets ti retningslinjer. 

Ansvarlig forretningsførelse er et grundelement i den måde, vi driver virksomhed på, og danner grundlag for, hvad vores klienter og samarbejdspartnere kan forvente af os. 

I Bech-Bruuns Code of Conduct kan du læse mere om, hvordan Bech-Bruun konkret forholder sig til de ti retningslinjer.

Se i øvrigt vores side om Corporate Social Responsibility - CSR, hvor du kan læse samtlige UN Global Compact rapporter.