Bech-Bruun benytter sig p.t. af følgende pengeinstitut i relation til indeståender på klientkonto:

Danske Bank A/S
Filial: Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2, 1090 København K