Læs her om vores forretningsbetingelser og Code of Conduct.

Bech-Bruun Advokatpartnerselskabs forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, vi leverer til vores klienter, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret, og værneting er Københavns Byret.

Interessekonflikter 
Vi tager ikke sager for klienter, hvor der er en aktuel eller nærliggende risiko for interessekonflikt. For at identificere potentielle interessekonflikter har vi faste interne procedurer og et fintmasket kvalitetssikringssystem. Hvis der er tvivl om en interessekonflikt, bliver spørgsmålet behandlet af vores interne konflikt- og etikudvalg, hvor videnpartner og tidligere landsdommer Lars Lindencrone Petersen er formand.

Fortrolighed
Bech-Bruun er underlagt tavshedspligt i forhold til vores klienters sager. Vi lægger stor vægt på at behandle alle oplysninger, vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt. Derfor er alle Bech-Bruuns medarbejdere også pålagt en udvidet tavshedspligt, og vi har stor fokus på sikkerhedsprocedurer for håndtering af fortroligt materiale.

Vi har interne retningslinjer for både partnere og medarbejdere, som følger værdipapirhandelslovens krav for videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og eventuel handel med børsnoterede værdipapirer.

Download vores code of conduct.

 

kontor