Diversitet og inklusion er en væsentlig del af Bech-Bruuns DNA.

Vi har sat en klar retning for vores arbejde med diversitet og inklusion i de kommende år. Vi ønsker at kunne tiltrække og bevare en mangfoldig medarbejdersammensætning på alle niveauer, og derfor har vi iværksat en række initiativer inden for de forskellige arbejdslivsfaser, som vores medarbejdere gennemgår.

 

I Bech-Bruun har vi tydelige diversitetsmål

I 2020 satte vi to ambitiøse diversitetsmål frem imod henholdsvis 2025 og 2030:

  1. Frem mod 2025 skal hver tredje nye partner være en kvinde
  2. Fra 2025 og frem mod 2030 skal det være halvdelen

At opnå vores diversitetsmål i 2025 og 2030 er vigtigt, men mere diversitet kan ikke stå alene. Vi har brug for også at forløse potentialet ved at blive en mere inkluderende arbejdsplads.

Med vores strategi for diversitet og inklusion frem imod 2025 har vi derfor valgt at sætte tempoet op og gøre endnu mere. Det gør vi både som arbejdsplads for vores mere end 550 medarbejdere og som aktør i branchen, hvor diversitet og inklusion fortsat er en stor udfordring.

Konkret er formålet med strategien:

  1. At vi også i fremtiden kan tiltrække de talenter, vi har brug for
  2. At de kolleger, vi allerede har, føler sig inkluderet og har lyst til at være en del af Bech-Bruun
  3. At der blandt vores partnere og medarbejdere er en mangfoldighed, som bidrager til både fællesskabet og forretningen.
Bech-Bruuns strategi for diversitet og inklusion frem imod 2025

Vores strategi består af fem indsatsområder, som vi arbejder fokuseret med i de kommende år. Læs mere om indsatsområderne nedenfor.

BB

Indsatsområder

00 / 00
  • Fleksibilitet
  • Talentudvikling
  • Rekruttering
  • Karriereveje
  • Mentorordning

01. Fleksibilitet

Vi tror på, at højere fleksibilitet i arbejdslivet vil bidrage til, at flere oplever, at de kan forene arbejdet i Bech-Bruun med det, de i øvrigt ønsker at bruge tid på. Den form for fleksibilitet, vi gerne vil fremme, står på samme fundament som resten af vores kultur i Bech-Bruun.

 

Vi kommer til at arbejde med fleksibilitet på særligt tre områder:

 

- Graviditet

 

- Barsel

 

- Arbejdstid og -sted

02. Talentudvikling

Vi skal opbygge en tilbagevendende og mere inkluderende dialog om den enkeltes faglige, personlige og karrieremæssige udvikling. Det skal vi først og fremmest gennem en ændring af vores MUS-koncept, som i højere grad skal bidrage til:

 

- Løbende og fokuseret feedback og justering i relation til opgaver, faglighed og karriere.

 

- Gensidig forståelse og anerkendelse mellem leder og medarbejder og dermed inklusion.

03. Rekruttering

I de kommende år skal vi gennemgå vores samlede rekrutteringsproces og sikre, at den på bedst mulig vis understøtter behovet for tiltrækning af branchens bedste talenter. Vi skal herunder:

 

- Mindske bias i forbindelse med annoncering, udvælgelse og ansættelsessamtaler samt i selve ansættelsen og onboardingprocessen.

 

- Opnå større mangfoldighed i vores pulje af potentielle kandidater.

 

- Inkludere og rumme medarbejdernes forskellighed, når de er blevet ansat.

04. Karriereveje

Et vigtigt bidrag til vores talentudvikling er, at vi skaber større åbenhed om og sikrer en fortsat udvikling af vores forskellige karriereveje i Bech-Bruun. I særdeleshed skal vi skabe en større åbenhed om partnerrollen og vejen dertil:

 

- Flere skal kunne se en farbar fremtid i Bech-Bruun inden for de forskellige karriereveje, der er.

 

- Flere skal have muligheden for at kunne se sig selv i partnerrollen og dens kompleksitet og nuancer.

05. Mentorordning

Vi skal i løbet af de kommende år opbygge et mentorprogram for medarbejdere i Bech-Bruun, som skal bidrage til mere effektiv karriereudvikling. Dette gennem:

 

- Fokuseret talentudvikling gennem personlig opmærksomhed og individuel støtte.

 

- Flere åbninger til karrierefremmende aktiviteter som f.eks. relationsopbyggende arbejde eller udførsel af opgaver, man ikke almindeligvis tildeles.

 

- Naturlige møder med rollemodeller, der kan vise, hvordan en given fremtid kan se ud og opnås i organisationen.