Vi engagerer os i samarbejder, initiativer og projekter, der understøtter de værdier, vi baserer vores forretning på.

Derfor indtænker vi ansvarlighed på tværs af hele forretningen og arbejder tæt sammen om at omdanne UN Global Compacts 10 principper til konkrete handlinger med vores fokusområder: Mennesker, Samfund, Miljø og Etik & Compliance. Siden 2009 har vi været engageret under UN Global Compact og rapporterer årligt om vores tiltag og resultater. Vores tilslutning til Danske Advokaters advokatKODEKS betyder også, at vi fortsat arbejder kontinuerligt med de fem elementer: åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere samt mangfoldighed og diversitet.

Vi tror på, at vi kan hjælpe mest ved at gøre det, som vi er bedst til. Hvert år bidrager vi derfor på en række måder med vores viden til mere udvikling og bæredygtighed i både samfundet og vores virksomhed. Udover at vi i betydelig grad prioriterer pro bono-samarbejde som en naturlig del af vores forretning, sætter vi i vores samarbejdsprogram BB Impact skarpt fokus på FN’s 17 verdensmål ved at hjælpe start-ups, der arbejder målrettet for at understøtte et eller flere af verdensmålene.

Et værdifuldt og helstøbt samarbejde. Det er kernen i vores rådgivning og grundstenen i vores forretning. Særligt vores Bech-Bruun model udfylder her en vigtig og nødvendig rolle. Grundtanken er, at vi måler os selv på adfærd og ikke på, hvor meget vi hver især henter hjem af omsætning til virksomheden. Vi måler tværtimod på, om vi gør de rigtige ting – for vores klienter, for samfundet og for os selv. Vi forpligter os til at samarbejde og til at tænke på hinanden, og vi handler etisk og ansvarligt i vores kontakt med omverdenen. Vores arbejde og forretningsmetoder er altid baseret på god opførsel og respekt for vores klienter, medarbejdere og omgivelser. Derfor har vi udarbejdet en code of conduct, der udtrykker vores krav til medarbejdere og samarbejdspartnere.

 
kontor personer
BB
BB Impact Et tæt partnerskab
Med et bæredygtigt ønske om at udnytte måden hvorpå vedvarende energi kan gøre en forskel for klimaet, blev startup-virksomheden Reel til. Reel er partner i samarbejdsprogrammet BB Impact, hvor Bech-Bruun bistår virksomheden med juridisk rådgivning og udarbejdelse af komplekse energiaftaler.