Med udbredelsen af metaverset, virtuelle varer og NFT’er vil vi i stigende grad se tredjemand forsøge at kommercialisere på andres varemærker og varer. Det er derfor nødvendigt som virksomhed at sikre sine rettigheder for at undgå, at ens varemærke eller varer bliver misbrugt i metaverset.

I september 2022 bragte vi en nyhed om, hvordan man varemærkeretligt klassificerer virtuelle varer og NFT’er i forbindelse med nye varemærkeansøgninger. Vi har dog længe afventet domstolenes stillingtagen til, hvordan krænkelsessager, hvor varemærker uretmæssigt anvendes i NFT’er og i forbindelse med virtuelle varer, skal håndteres.

Der begynder nu at komme domme fra flere europæiske domstole, og en italiensk domstol har for nyligt taget stilling til, hvorvidt salg af NFT’er i form af virtuelle spillerkort, med nuværende og tidligere fodboldspillere, solgt på en blockchain platform krænkede fodboldklubben Juventus F.C.’s varemærkerettigheder.

Blockeras (Blockchain platform) lancerede i 2021 et ”Coin Champion” projekt, som gjorde det muligt at købe og videresælge NFT spillerkort med nuværende og tidligere spillere, herunder tidligere Juventus-spiller Christian Vieri.

Juventus er indehaver af varemærkerettigheder til JUVE og JUVENTUS, samt et figurmærke med deres sort- og hvidstribede trøje. Disse registreringer omfatter ikke NFT’er eller virtuelle varer i Nice-klassifikationens klasse 9, men alene ”downloadable electronic publications”.

 
Computer_skrive

Den italienske domstol fandt, at Juventus’ varemærker er velkendte, idet klubben er den mest succesfulde italienske fodboldklub, hvorfor det ikke var nødvendigt for Juventus at have registreret varemærket for virtuelle varer eller NFT’ere.

Det er dog interessant i dommen, at domstolen tillige udtalte, at fordi Juventus havde registreret deres varemærker i klasse 9 for ”downloadable electronic publications”, ville det, selv hvis Juventus’ varemærker ikke var velkendte, medføre, at der bestod en forvekslingsrisiko mellem Juventus’ varemærker i klasse 9 og Blockeras brug af Juventus’ varemærker for NFT’er.

Dommen fastslår således, at det – i hvert fald i Italien – er et krav for, at der foreligger en forvekslingsrisiko ved virtuel/NFT brug af et varemærke, at varemærkeindehaveren har registreret varemærket i klasse 9. En varemærkeregistrering for beklædningsgenstande i klasse 25 vil således ikke være nok til at statuere, at der foreligger en varemærkekrænkelse af ikke-velkendte varemærker, der uretmæssigt anvendes i forbindelse med NFT’er og virtuelle varer relateret til beklædningsgenstande.

Der er endnu ingen verserende sager ved de danske domstole om tilsvarende problemstillinger, men vores vurdering er, at de danske domstole formentlig vil nå til samme resultat som den Italienske dom, således beskyttelse overfor NFT’er og virtuel brug også i Danmark vil kræve, at der foreligger en varemærkeregistrering i klasse 9. Efter EUIPO’s udstedelse af retningslinjer for klassificering af NFT’er og virtuelle varer, er det dog uvist, om en registrering i klasse 9 for andre softwarebaserede varer end NFT’er, også i fremtidige sager er tilstrækkeligt for at statuere risiko for forveksling.

Hos Bech-Bruun følger vi udviklingen tæt, og vi står altid klar til at yde rådgivning om beskyttelse af dine virtuelle rettigheder online og i metaverse.