Photo of Jeppe Brinck-Jensen Jeppe Brinck-Jensen Partner +4572273445

Den 14. marts 2023 fandt Sø- og Handelsretten, at Mosegården A/S’s markedsføring og salg af en råmælkspose udgjorde en middelbar krænkelse af Calvex’ patentrettigheder til et opbevaringssystem til håndtering af råmælk. Dommen er en af de få danske afgørelser om middelbare patentkrænkelser.

Hvad er en middelbar patentkrænkelse?

En middelbar patentkrænkelse kan foreligge, hvis andre end patenthaveren udnytter opfindelsen til at levere eller tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte opfindelsen, midler til at udøve opfindelsen i Danmark. 

Det er afgørende, om: 

  1. det leverede eller tilbudte middel udgør et væsentligt element i opfindelsen,
  2. leverandøren er i ond tro om, at midlet er egnet og bestemt til at indgå i den patenterede opfindelse.

Hvis midlet er en ”almindeligt forekommende vare”, er der ikke tale om en middelbar patentkrænkelse, medmindre leverandøren af midlet tilskynder modtageren til at udnytte midlet til at krænke patentet.

Calvex mod Mosegården

Sagen vedrørte, hvorvidt Calvex’ patent på et opbevaringssystem til håndtering af råmælk var gyldigt, og om Mosegårdens markedsføring og salg af råmælksposer krænkede Calvex’ patentrettigheder.
Calvex havde patent på et system, som forbedrer processen ved optøning af råmælk, bl.a. ved at en pose, som råmælken opbevares i, kan holdes udstrakt i en kassette ved hjælp af et fastgørelsesorgan inde i kassetten. 

Mosegården markedsførte og solgte en råmælkspose, som passede ind i Calvex’ kommercielle kassette, og som en skønsmand i sagen fandt opfyldte de samme formål som posen beskrevet i Calvex’ patent (opbevaring, nedfrysning og optøning af råmælk).

Sø- og Handelsretten fandt, at Calvex’ patent var gyldigt, og at Mosegården krænkede Calvex’ patent, da: 

  • Calvex’ opfindelse bestod af et samvirke mellem posen og kassetten,
  • posen udgjorde et væsentligt element i opfindelsen,
  • Mosegården vidste, at deres poser var egnede til at blive anvendt i Calvex’ kommercielle kassette,
  • poserne ikke var almindeligt forekommende varer.

Den fulde afgørelse kan læses her.

Afgørelsen viser, at en virksomhed kan krænke et patent, selvom det produkt (’midlet’), man leverer eller tilbyder, ikke i sig selv krænker patentet. Mosegårdens råmælkspose krænkede således ikke i sig selv Calvex’ patent, men fordi den var egnet og bestemt til at blive anvendt i Calvex’ kassette, og Mosegården vidste dette, krænkede Mosegården patentet. Der findes kun ganske få afgørelser om middelbare patentkrænkelser, men bestemmelserne har ret stor praktisk betydning. 

 
Dom_hammer