Photo of Agnete Nordentoft Agnete Nordentoft Specialistadvokat +4572273510

KommuneKredit indfører ny proces for ansøgning om lån til fjernvarmeprojekter for at sikre, at lånene udgør lovlig statsstøtte.

KommuneKredits lån til kommuner og kommunale selskaber sker til en rentefordel sammenlignet med øvrige finansieringsmuligheder på markedet. Rentefordele kan i markeder med konkurrence udgøre ulovlig statsstøtte.

I et brev fra den 10. januar 2023 til alle landets kommuner tilkendegav KommuneKredit, at der er set tegn på konkurrence på fjernvarmeområdet, og at EU-Kommissionens statsstøttepraksis ikke er entydig.

På den baggrund vil KommuneKredit indføre en ny proces for anmodning om lån til fjernvarmeprojekter. Den nye proces skal sikre, at der ikke ydes ulovlig statsstøtte i strid med EU's statsstøtteregler.

KommuneKredit vil yde lån til fjernvarmeprojekter inden for rammerne af EU's gruppefritagelsesforordning. Gruppefritagelsesforordningen fastlægger vilkår og betingelser for statsstøtte, der kan tildeles, uden det kræver EU-Kommissionens forudgående tilladelse.

Radiator_termostat
Ny proces for anmodning om lån

Når KommuneKredit modtager en anmodning om lån til et fjernvarmeprojekt, vil ansøgeren modtage et spørgeskema, som skal udfyldes. På baggrund af oplysningerne i spørgeskemaet, vil KommuneKredit konkret vurdere, om lånet vil udgøre statsstøtte, og om betingelserne for anvendelse af gruppefritagelsesforordningen er opfyldt.

Hvis lånet udgør statsstøtte og skal ydes på baggrund af gruppefritagelsesforordningen, skal der være tale om et lån til "energieffektiv fjernvarme" og/eller "højeffektiv kraftvarmeproduktion" i henhold til definitionerne i EU-statsstøttereglerne.

Herudover skal man være opmærksom på, at lånet skal have "tilskyndelsesvirkning". Kravet om tilskyndelsesvirkning vil generelt være opfyldt, hvis et projekt ikke kan realiseres uden støtten. Der gælder nogle formodningsregler for, hvornår støtte (i dette tilfælde støtte i form af et lån på gunstige vilkår) anses for at have tilskyndelsesvirkning. Det er et krav, at anmodning om lån indsendes til KommuneKredit inden projektets påbegyndelse og dermed inden indgåelse af bindende kontrakter med entreprenører mv.

EU-Kommissionen forventes at vedtage en revideret version af gruppefritagelsesforordningen i løbet af 2023 med mere fleksible og lettere anvendelige regler. KommuneKredit vil tilpasse spørgeskemaet til låneanmodning til den nye forordning, når den træder i kraft. 

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.