Komitéen for god Selskabsledelse afholdt i september 2022 dialogmøder med Glass Lewis og ISS (Institutional Shareholder Services), som er de førende proxy advisors på det danske marked.

Komitéen for god Selskabsledelse har nu offentliggjort et nyhedsbrev om dialogmøderne, hvor en række udvalgte temaer blev drøftet. Nyhedsbrevet kan findes her.

Proxy advisors forventes at få større indflydelse på generalforsamlinger i danske børsnoterede selskaber som følge af selskabslovens regler om nominees’ ret til at udøve stemmerettigheder, der trådte i kraft i 2022. 

Møderne med Glass og ISS blev netop afholdt på baggrund af disse regler og havde til formål at skabe dialog om, hvordan danske børsnoterede selskaber bedst forholder sig til Glass Lewis’ og ISS’ stemmeanbefalinger (proxy voting guidelines), og hvordan selskaberne indleder dialog med Glass Lewis og ISS for at afklare spørgsmål.

På dialogmøderne blev en række praktiske overvejelser, herunder proceduren og den typiske korte deadline for selskabernes gennemgang af proxy advisors’ rapportudkast, samt følgende emner drøftet med Glass Lewis og ISS:

  1. Overboarding
  2. Kønsdiversitet
  3. Bemyndigelse til afholdelse af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger
  4. Vederlag.

Komitéen for god Selskabsledelse planlægger at afholde årlige dialogmøder med Glass Lewis og ISS med henblik på at drøfte særlige udfordringer eller problemstillinger forud for selskabernes generalforsamlinger.

 
Underskrift Hænder Signering Dokument