I næste uge går det løs til Black Friday, men allerede nu skydes Black Week i gang. Har jeres organisation styr på Forbrugerombudsmandens opdaterede retningslinjer for prismarkedsføring og reglerne i prismærkningsbekendtgørelsen?

De amerikanske fænomener ”Black Friday” og ”Black Week” indtager endnu engang de danske butikker og webshops, hvor forbrugerne kan spare mange penge på køb af varer og tjenesteydelser. Virksomheder kan dog ikke helt frit selv vælge, hvilke produkter, der skal sættes på tilbud eller hvor længe produkterne skal være på tilbud.

Prismærkningsbekendtgørelsens § 9a og den dertilhørende prismarkedsføringsvejledning fra Forbrugerombudsmanden sætter således grænser for, hvordan virksomheder må markedsføre tilbud af forbrugsvarer som for eksempel tøj, fødevarer og elektronikprodukter. Samtidig har forbrugerombudsmanden fastslået, at disse regler for tilbud også gælder for forbrugstjenesteydelser med hjemmel i vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6.

Det er dermed alene prisnedsættelser for fast ejendom, brændstof, finansielle tjenesteydelser, indkvartering på hoteller og lignende samt pakkerejser, der ifølge Forbrugerombudsmanden ikke er omfattet af tilbuds- og prissammenligningsreglerne.

Nedenfor har vi kort fortalt de regler, der gælder for jeres tilbud under fænomener ”Black Friday” og ”Black Week”.

Hvad er den normale pris? 

Hvis jeres organisation markedsfører en prisnedsættelse over for en forbruger, skal den tidligere højere pris udgøre varens eller tjenesteydelsens ”normalpris”. Varens eller tjenesteydelsens normalpris er den laveste pris, som jeres organisation har anvendt i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen. Dette kaldes også referenceperioden.

Hvis en pris ikke har været udbudt til forbrugerne i mindst 30 dage forinden, at tilbuddet markedsføres, kan prisen derfor ikke lovligt anvendes som referenceperiode. Hvis varen og tjenesteydelsen omvendt har været udbudt til normalpris i 30 dage, kan man herefter som udgangspunkt markedsføre en besparelse i en periode af 10 dage. I tilfælde af at organisationen oplyser forbrugeren om tilbuddets varighed i alt markedsføring, er det dog tilladt at sætte varen eller tjenesteydelsen på tilbud i en længere periode. Tilbudsperioden må dog aldrig vare længere tid end halvdelen af den periode, varen eller tjenesteydelsen har været markedsført til normalprisen.

Eksempel: En telefon har været markedsført til en normalpris på DKK 5.000 i 50 dage. Organisationen oplyser forbrugerne, at der nu kører et kampagnetilbud på DKK 3.000 i 25 dage eller indtil XX-XX-2023. Dette vil være tilladt. De DKK 3.000 udgør herefter den normale pris i 30 dage efter kampagneperiodens afslutning.

 
Tøjstativ
Gælder reglerne også for korte Black Friday-kampagner?

Tidligere har der været mulighed for at køre korte udsalgskampagner på op til tre dages varighed, uden at det afbrød referenceperioden (på de 30 dage). Dette gav blandt andet mulighed for at køre Black Friday-tilbud, uden at den nedsatte pris på Black Friday skulle regnes som den nye normalpris.

Dette er ikke længere tilfældet. I dag vil selv korte nedsættelser, herunder jeres tilbud på Black Friday, en afbrydelse af referenceperioden på de 30 dage. Det betyder, at hvis jeres organisation nedsætter priserne på Black Friday, skal de nedsatte priser bruges som udgangspunkt for besparelsen, hvis jeres organisation for eksempel i forbindelse med julesalget i hele december vil annoncere udsalgspriser på de samme produkter eller tjenesteydelser.

Hvis jeres organisation bruger udtrykket ”Black Friday-pris” vil det i sig selv være omfattet af reglerne. Det betyder, at jeres organisation i så fald er nødt til også at angive den billigste pris på varen eller tjenesteydelsen inden for de sidste 30 dage.

Er nogle tilbud undtaget reglerne?

Tilbud og rabatkoder til lukkede medlemsklubber, vil ikke afbryde referenceperioden på de 30 dage. Det samme er tilfældet for introduktionstilbud, hvis tilbuddets varighed angives og hvis produktet umiddelbart herefter sælges til normalprisen i minimum 30 dage. Kombinationstilbud afbryder som udgangspunkt heller ikke referenceperioden, hvis produkterne individuelt forinden er blevet solgt til deres normalpris i minimum 30 dage (f.eks. køb et par sko og en trøje til DKK 600 i stedet for den samlede normalpris til DKK 1500).

Bech-Bruuns kommentar

Reglerne stiller store krav til at vurdere, om det er taktisk klogt at sætte en vare eller tjenesteydelse ned i pris på Black Friday, hvis organisationen ønsker at sætte samme vare eller tjenesteydelse på tilbud i starten af december. Vejledningen fra Forbrugerombudsmanden indeholder også en række andre krav til prismarkedsføring, herunder i forhold til dokumentation, brug af ordet gratis og progressive prisnedsættelser. Vær derfor meget opmærksom på, hvordan jeres organisation bruger og angiver rabatter og tilbud – også i forbindelse med Black Friday eller Black Week. Der er allerede faldet flere domme for overtrædelse af prismarkedsføringsreglerne efter indstilling fra Forbrugerombudsmanden.