Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Boafgift – nedsat afgift bortforpagtet landbrug – aktiv ejerdeltagelse – ej succession fra ægtefælle
  • Arveafgift – EU-retten – særlig værdiansættelse aktiver udenfor en medlemsstat – ulovlig diskrimination

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - oktober 2023

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering