Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Succession – pengetankreglen – dødsbo – helejet datterselskab – helejet driftsskov – ikke aktiv deltagelse
  • Succession – pengetankregel – spaltning med tilbagevirkende kraft – ikke-opfyldelse af betingelser

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - marts 2023

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering