Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Værdiansættelse – fast ejendom – 15 %-reglen – Højesteret tillader biintervention
  • Fusion – underskudsfremførsel – søsterselskaber – udtræden af og genindtræden i sambeskatning
  • Partnerselskab – individuelle kapitalkonti – virksomhedsordningen – udlån – ikke hævning

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - februar 2023

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering