Der blev i alt udstedt bøder for 13,4 millioner euro. Sagen understreger EU's konkurrencemyndigheds tiltagende fokus på lægemiddelindustrien.

EU-Kommissionen har for første gang udstedt bøder for karteldannelse til lægemiddelvirksomheder i relation til aktive stoffer. Sagen vedrørte fremstillere og distributører af et aktivt stof. I alt blev der udstedt bøder for 13,4 millioner euro.

Sagen angik et længerevarende samarbejde mellem flere lægemiddelvirksomheder og distributører, der i perioden fra 2005 til 2019 koordinerede og indgik aftaler om fiksering af minimumssalgspriser for et aktivt stof, allokerede kvoter og udvekslede følsomme oplysninger. Kommissionen iværksatte sin efterforskning efter en indberetning fra en af virksomhederne i kartellet. Virksomheden blev, som følge af sin proaktive ageren, tilkendt et bødefrafald på 100 procent af bødetaksten for den pågældende virksomheds karteldeltagelse.

Sagen belyser, hvorfor aktører i lægemiddelindustrien bør udvise ekstraordinær påpasselighed i måden, de arbejder med både lægemiddelvirksomheder og distributører, når der er risiko for udveksling af følsomme oplysninger, der kan have en konkurrencepåvirkende effekt.

Træning af nøglemedarbejdere i de konkurrenceretlige snitflader og tilrettelæggelsen af robuste, interne politikker for interaktioner med andre virksomheder er blandt de vigtigste redskaber i værktøjskassen, når virksomheder vil afværge utilsigtede brud på konkurrenceretten.

Bech-Bruuns afdelinger for Life Science og EU- og Konkurrenceret har indgående kendskab til både Life Science-sektorens markedsforhold og den konkurrenceretlige regulering. Vi står som altid til rådighed for at rådgive din virksomhed om, hvordan I kan sikre overholdelsen af konkurrenceretten, når I opererer i Life Science-sektoren. 

 

Medicin Piller