I starten af 2024 bliver det obligatorisk at indlevere anmodninger om toldovervågninger i EU elektronisk.

Hvis du som rettighedshaver ønsker at forhindre, at kopivarer krydser grænserne i eller udad EU, er det en god idé at anmode om en toldovervågning i EU. Toldovervågningen klæder tolderne på til at spotte kopier af dine produkter og varemærker.

Siden december 2021 har det været muligt at indlevere nationale anmodninger og EU-anmodninger elektronisk, men fra starten af 2024 bliver dette obligatorisk. For 23 af medlemslandene i EU, herunder Danmark, skal anmodningerne indleveres og administreres gennem e-portalen IP Enforcement Portal (”IPEP”). Bech-Bruun melder den endelige dato for implementeringen af det obligatoriske, elektroniske system ud, så snart den ligger fast.

Med den nye ordning vil oplysningerne i toldovervågningen blive indtastet i søgbare felter, så oplysningerne både bliver lettere tilgængelige og langt mere anvendelige i toldernes daglige arbejde.

Bech-Bruun forventer, at langt flere kopivarer vil blive taget i tolden, når den nye ordning træder i kraft, og rettighedshavere må derfor forvente at få mere ud af sine toldovervågninger. Det kan derfor - mere end nogensinde - betale sig at gå videre med en toldovervågning i EU. 

 

Tastatur