Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Det er en stor fornøjelse at kunne meddele, at vores partner, Anders Hoffmann Kønigsfeldt, med virkning fra 1. januar 2024, er udpeget som fast kurator ved Sø- og Handelsretten for en femårig periode.

Ved Sø- og Handelsretten er der udpeget en række faste kuratorer, hvoraf en række af disse udpegninger udløber ved udgangen af 2023. Bech-Bruun har gennem mange år haft minimum én fast kuratorstilling, og de sidste mange år har partner Michael Serring været antaget som fast kurator. Michael Serring, hvis udpegning udløber med årets udgang, fratræder samtidig sit hverv som fast kurator, som han har bestridt siden 1997. 

Vi glæder os til at fortsætte det gode og langvarige samarbejde, vi har med Sø- og Handelsretten.

 

Anders Hoffmann Kønigsfeldt - partner Bech-Bruun