Med DPO Support hjælper vores team af Danmarks førende databeskyttelsesspecialister jeres egen DPO med at opretholde et højt complianceniveau, uden at jeres interne ressourcer overbelastes. Det skaber sikkerhed for jeres budget, bedre forudsætninger for at efterleve kravene fra Datatilsynet, en bedre DPO-funktion og færre risici forbundet med håndtering af personoplysninger.

Løbende ajourføring af GDPR-dokumentation, risikovurderinger og konsekvensanalyser, krav til leverandører, tredjelandsoverførsler, oplysningspligt, anmodninger fra registrerede, interne audits og alle de spørgsmål, som opstår fra organisationen i den daglige drift… En nutidig DPO skal være i stand til at håndtere en voksende mængde opgaver lige fra stigende krav til databeskyttelse til de mange udfordringer i den daglige drift. Det kræver ofte et ressourcetræk målt på tid og kvalifikationer, som kan være vanskeligt at leve op til. 

Får DPO’en ikke de rette forudsætninger for at varetage sine opgaver, risikeres det, at både beskyttelsen af personoplysninger og problemerne flyttes til andre dele af organisationen. Det kan resultere i sikkerhedsbrud, tilsynssager, erstatningssager, bøder, omdømmetab og mistillid fra borgere/kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Det undgår I med DPO Support, hvor vores erfarne specialister supporterer jeres egen DPO, når I har behov for hjælp. Med DPO Support assisterer vi blandt andet med lovpligtig uddannelse og træning, GDPR-dokumentation, juridisk hotline, audits, kontakt med Datatilsynet og borgere, og I kan sætte supportløsningen sammen, præcis som I ønsker. 

Bag DPO Support står Danmarks største og førende databeskyttelsesteam, der har årelang erfaring med at etablere og opretholde et levedygtigt complianceniveau – blandt andet som DPO for en lang række af landets kommuner, offentlige institutioner og private virksomheder.

I vælger selv, hvor meget support I har brug for, og vi sammensætter løsningen, så indholdet passer præcis til jer. Løsningen kan naturligvis skaleres, hvis jeres behov ændrer sig over tid. 

Processen er simpel: