BB

Kontakt os

Kontakt os i dag og få overblik over jeres muligheder

Databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) indeholder krav om, at alle offentlige myndigheder og visse virksomheder skal udpege en Data Protection Officer (”DPO”)/databeskyttelsesrådgiver. Ved at outsource opgaven til os får I en ekstern DPO Service bestående af Danmarks stærkeste team af erfarne databeskyttelsesspecialister.

Det er ikke nemt at finde den rette person til en DPO-stilling, der opfylder kravene til ekspertviden om og praktisk erfaring med databeskyttelsesret. Vores DPO Service løser de opgaver, som GDPR kræver af DPO’en.

Ved at outsource DPO-funktionen til os, får I for et fast månedligt beløb en ekstern DPO Service, som varetager alle de opgaver og den løbende uddannelse, som GDPR kræver af en DPO, ligesom der er en økonomisk besparelse sammenlignet med ansættelse af en intern DPO. Derudover giver outsourcing en større fleksibilitet, fx løbende op- og nedskalering af opgaven i forhold til jeres behov, og der er ingen sårbarhed ved sygdom, ferie mv.

Bech-Bruun varetager DPO'ens opgaver
DPO'en varetager en række funktioner:

  • rådgiver om behandling af personoplysninger i praksis
  • kommer med anbefalinger til, hvornår ”nok er nok” ift. overholdelse af GDPR
  • varetager kontakten til Datatilsynet
  • medvirker til at sikre awareness i organisationen
  • løbende informerer om ny national og international praksis, der har betydning for jer
  • gennemfører GDPR audits og løbende kontroller
  • deltager i møder med organisationens ledelse.

Derudover er det et krav i GDPR, at DPO'en har ekspertviden og praktisk erfaring med databeskyttelsesret og -praksis. Vores DPO-team har dybdegående erfaring via varetagelsen af DPO-funktionen i mere end 30 organisationer.

Ved at outsource DPO-funktionen til os, flyttes rollen over til os. Det fungerer ved, at vores team af erfarne databeskyttelsesspecialister blandt andet sørger for:

Supplerende ydelser
Udover ovenstående, tilbyder vi en række andre værdiskabende ydelser, fx vores DPO-platform, uddannelse, juridisk hotline og DPA Service (kontrol af databehandlere).