Bech-Bruun samarbejde

I forbindelse med rekruttering hos Bech-Bruun behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Bech-Bruun er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

I den forbindelse benytter vi rekrutteringssystemet Easycruit. Formålet med Easycruit er at lette rekrutteringsprocessen for både dig og Bech-Bruun, herunder at gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af og kommunikation med dig som kandidat. I forbindelse med brugen af Easycruit modtager Bech-Bruun personoplysninger fra kandidaterne og behandler sådanne personoplysninger som et led i vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit cv med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt cv forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet, medmindre du opnår ansættelse hos Bech-Bruun. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.

Opbevaring og sletning
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Bech-Bruun, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalemappe hos Bech-Bruun, og vil følge Bech-Bruuns slettepolitik for denne.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Når du uploader en uopfordret ansøgning eller blot dit cv til vores cv-database, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Modtagere
Bech-Bruun benytter rekrutteringssystemet Easycruit til administration af rekrutteringsprocessen. Easycruit er en cloudtjeneste udviklet af Visma. Bech-Bruun har indgået en databehandleraftale med Visma. Visma-koncernen og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning, og for underleverandører, der befinder sig i tredjeland, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

Vi benytter eksterne leverandører til levering og analyse af eventuelle testresultater fra henholdsvis fagligheds- og/eller personlighedstests. Ligeledes kan vi til særlige stillinger benytte rekrutteringsfirmaer og/eller headhuntere. Bech-Bruun har indgået databehandleraftaler med alle sådanne leverandører og tilsikrer det fornødne overførselsgrundlag, såfremt dine personoplysninger overføres til tredjelande.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format (dataportabilitet) samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Du kan til enhver tid bruge funktionen "rediger min profil" på din Easycruit-konto, hvis du ønsker at slette, uploade og redigere oplysninger.

Kontakt
Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 38 53 80 71
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Anne-Marie Sparre Avnsted, telefon 72 27 34 97, e-mail ama@bechbruun.com

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Siden er opdateret august 2020