Vi har stor interesse for og fokus på dig og din uddannelse.

Har du et mål om at blive den bedst mulige advokat? Det er vigtigt, at du kommer godt fra start i din uddannelse som advokatfuldmægtig og oplever dit uddannelsesforløb som en god og lærerig tid.
 
Alsidige arbejdsopgaver og udvikling i fokus
Som advokatfuldmægtig i Bech-Bruun bliver du en del af én af vores afdelinger, hvor du vil samarbejde med partnere, advokater mv. Dine arbejdsopgaver vil naturligvis variere efter afdeling, erfaring og egne interesse Du vil skulle lave selvstændig sagsbehandling, men også fungere som en vigtig bidrager i større sager i samarbejde med andre advokatfuldmægtige, advokater og partnere.

I Bech-Bruun nyder vi generelt godt af at være mange specialister samlet under ét tag, så vi sparrer og arbejder ofte tæt sammen på tværs af afdelinger.

Vi har stort fokus på din kontinuerlige udvikling, derfor har vi en målrettet intern fuldmægtiguddannelse, RISE. Qualify your talent, som sikrer, at du bliver godt klædt på til imødekomme de mange nye krav, tendenser og forventninger, vi ser i branchen og advokatrollen.

 

kontor mennesker

Sæt et personligt præg 
Vi mener, at du får det meste ud af din tid som advokatfuldmægtig ved, at du får et bredt kendskab til flere juridiske områder. Derfor får du efter cirka halvandet år som advokatfuldmægtig mulighed for at skifte til en anden afdeling og derigennem arbejde sammen med andre eksperter inden for et andet speciale. Dette skaber det bedste fundament for, at du senere kan specialisere dig inden for netop det emne, du brænder for.

Som advokatfuldmægtig har du også mulighed for  at komme på Summer School i et engelsktalende land og derigennem styrke din internationale profil. Mulighederne er mange. 

Du kan altid søge en stilling som advokatfuldmægtig uopfordret, men vi ansætter flest i vores to årlige fuldmægtigrunder. Hvert år i august/september søger vi nye advokatfuldmægtige til start i februar og i januar/februar med start i september. 

Læs med her, hvor vores medarbejdere fortæller om at arbejde i Bech-Bruun. 

Netværk Tavle Kridt
BB Facebook

Følg os på Facebook, hvor vi løbende holder dig opdateret om jobopslag og arrangementer.

Ofte stillede spørgsmål

Q: Hvorfor skal man søge job hos netop jer?

A: Man skal være stud.jur. eller advokatfuldmægtig hos os, hvis man:

  • Brænder for erhvervsjura
  • Vil lære af og sparre med de bedste eksperter i Danmark
  • Ønsker at opnå specialistviden og et stærkt afsæt for en betydningsfuld karriere
  • Vil udleve store ambitioner i et godt arbejdsmiljø, hvor man ønsker det bedste for sine kolleger og sine klienter.

Q: Hvornår søger I typisk nye advokatfuldmægtige?

A: Vi holder typisk to årlige ansættelsesrunder for advokatfuldmægtige ca. 5-6 måneder før tiltrædelse. I august/september søger vi efter nye advokatfuldmægtige med tiltrædelse i februar. I januar/februar søger vi nye advokatfuldmægtige med tiltrædelse i september. Du kan derfor søge hos os, når du har ca. 6 måneder tilbage af din studietid. Hvis du er en erfaren advokatfuldmægtig, er du også velkommen til at søge i ansættelsesrunderne.

Q: Hvis jeg ikke får topkarakterer i alle fag, kan jeg så blive ansat i Bech-Bruun?

A: Ja, vi har mange medarbejdere, der ikke har fået topkarakterer i alle fag. Vi ved, at enkeltstående karakterer under dit generelle niveau kan være udtryk for mange andre ting end din forståelse for det pågældende fag. Derfor vurderer vi din faglighed ud fra din erfaring og dit overordnede niveau. Udover det generelle niveau er det især de formueretlige discipliner, hvori det er nødvendigt at være velfunderet.

Q: Hvor mange af jeres stud.jur.er ansætter I som advokatfuldmægtige?

A: Der er ikke et fast måltal for, hvor mange af vores stud.jur.er vi ansætter som advokatfuldmægtige. Vi anlægger et langsigtet perspektiv, når vi ansætter stud.jur.er. Vi ser med andre ord efter fuldmægtigpotentiale.

Vores stud.jur.-ordning er en rugekasse med mulighed for, at de studerende kan se, om en karrierevej hos os er interessant for dem. Og vi kan prøve de studerende af i forhold til deres faglige kompetencer og personlige match til Bech-Bruuns kultur og værdier. De nye advokatfuldmægtige, der starter hos os, er som regel et godt mix af både tidligere stud.jur.er og kandidater udefra.

Q: Hvad lægger I vægt på ved ansøgningen?

A: Ansøgningen er din mulighed for at give os et indblik i, hvem du er som person, og hvad der motiverer dig. Den bør max fylde 1 side. Forsøg at undgå  floskler og underbyg i stedet dine beskrivelser med personlige eksempler. Vi lægger stor vægt på en velskrevet ansøgning, så gør dig umage og læs korrektur. Evnen til at kunne formidle sig skriftligt er en vigtig kompetence som jurist.

Q: Hvad lægger I mest vægt på i CV’et?

A: Dit CV skal give overblikket over din erhvervserfaring og uddannelse. Nævn gerne alle aktiviteter både uddannelse, erhvervserfaring, udlandsophold, fritidsaktiviteter mv. Lad være med at udelade noget, der skaber huller i CV’et.

Vi synes,  det er vigtigt, at du har lavet andet end at studere. Derfor tæller alt arbejde og aktiviteter med. Ikke studierelevant arbejde spiller altså også en rolle, og du bør derfor ikke undlade at nævne dette i dit CV. Det gælder for eksempel også frivilligt arbejde, processpil, tutor/mentorordninger osv.

Tilføj også gerne et afsnit om dine fritidsinteresser. Det fortæller nemlig også lidt om, hvem du er som person. CV’et må gerne fylde flere sider, men vis også samtidig, at du forstår at prioritere og skrive kort og præcist.

Husk, at starte med det nyeste, når du oplister din uddannelse og dine studiejobs.

Q: Hvilke valgfag skal jeg vælge for at komme i betragtning hos jer?

A: Vælg først og fremmest valgfag efter interesse. Det er din oprigtige interesse og nysgerrighed, der skal drive dig fremad både under din studietid, og når du er færdiguddannet. Vi er en erhvervsorienteret advokatvirksomhed, så hvis de erhvervsretlige fag interesserer dig mest, er det måske en karriere hos os, som du skal overveje. I så fald vælg gerne bredt inden for den erhvervsretlige fagpakke.

Har du allerede fundet din helt særlige niche, kan det være fristende at specialisere dig, men det kunne vise sig, at du snød dig selv for nogle andre og endnu mere spændende retsområder.

Q: Hvilke personlige kompetencer lægger I vægt på hos kommende medarbejdere?

A: De faglige kompetencer gør det ikke alene. En stærk personlighed, der passer til vores kultur og værdier, er ligeledes afgørende. Solide sociale kompetencer er nødvendige, så man også er god til at skabe kontakt og samarbejde.

Man skal være positiv, udadvendt og have en sikker fremtoning og en vis pondus. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere er ambitiøse på egne og firmaets vegne, samtidig med at de er empatiske mennesker, som både kollegaer og klienter synes om at tilbringe tid med.

Q: Har det nogen betydning, hvilket universitet jeg har læst på?

A: Nej, det er ikke et parameter i vores screeningsproces. Vi har stud.jur.er og advokatfuldmægtige fra alle fire juridiske fakulteter i Danmark.

Q: Hvordan er det at være ny medarbejder i Bech-Bruun?

A: Vi byder velkommen til nye kolleger næsten hver måned, og vi ved, hvor vigtigt det er, at de kommer godt fra start. Vi har derfor et helt fast introduktionsforløb. Her lærer man sine nye kolleger at kende, ser huset, bliver introduceret til vores it-systemer og meget mere.

Introduktionsprogrammet får du tilsendt, inden du starter. Du modtager i samme forbindelse også vores velkomsthæfte, hvor du kan læse meget mere om Bech-Bruun. Hæftet er et godt opslagsværk i din første tid hos os.

På din første dag tager din stud.jur.- eller fuldmægtigansvarlige imod dig i receptionen og viser dig din plads. Din stud.jur.- eller fuldmægtigansvarlige er din primære kontaktperson, som sikrer dig en god introduktion og integration i Bech-Bruun.


Q: Får jeg en vejleder, når jeg starter hos jer?

A: Du får enten en stud.jur.ansvarlig eller en fuldmægtigansvarlig, når du starter hos. Vedkommende er din primære kontaktperson, og den person du skal henvende dig til, hvis der er problemer/spørgsmål til for eksempel arbejdsopgaver, sager, prioritering, arbejdstid, samarbejde mv.

Den ansvarlige er en slags ”omsorgsperson” for dig. Det vil sige, at du skal kunne tale med din stud.jur.- eller fuldmægtigansvarlige om din trivsel og udvikling – herunder både positive og negative oplevelser.

Q: Er der mulighed for at komme til udlandet, hvis jeg arbejder i Bech-Bruun?

A: Vi giver orlov til de af vores stud.jur.er, der ønsker et semester i udlandet eller summer school, ligesom du har mulighed for at ansøge om et Bech-Bruun legat hertil. Som advokatfuldmægtig kan du søge om at komme på summer school. Bech-Bruun giver tilskud hertil i form af et studielegat og betalt ferie. 

Q: Hvor meget arbejder man som advokatfuldmægtig?

A: Til tider er det mere end et fuldtidsjob at være jurist. Det vil vi ikke lægge skjul på. Vi er rådgivere, der lever af at servicere vores klienter, og det sker nogle gange på skæve tidspunkter af døgnet. Vi er også drevet af en stor nysgerrighed for vores fag.

Vi ser derfor ikke altid på klokken, når vi bliver grebet af en særlig problemstilling, vi gerne vil løse for klienten. Når det er sagt, kan du være ganske rolig. Vi har både tid til vores familie, venner og fritidsinteresser. Fleksibilitet er nøgleordet, og det går begge veje.

Q: Hvor mange stud.jur.er og advokatfuldmægtige har I, og har de et godt sammenhold?

A: I Bech-Bruun er der ca. 50-60 jurastuderende og ca. 100 advokatfuldmægtige. De har et rigtig godt socialt sammenhold.

Vi har både en studenterforening og en fuldmægtigforening, der varetager gruppens interesser og arrangerer forskellige sociale events. Vi oplever ikke, at der er intern konkurrence.

Vi lægger stor vægt på fælles successer. Gode resultater for klienterne og for Bech-Bruun er noget, som vi skaber sammen og ikke på bekostning af hinanden.

Q: Hvordan er udviklingsmulighederne hos jer?

A: For at Bech-Bruun kan udvikle sig som virksomhed, er det vigtigt med udvikling og uddannelse af dig som medarbejder. Vi sørger for, at du bliver godt klædt på. Det fremmer samtidig din arbejdsglæde og engagement, når kompetencer og udvikling følges ad.

Gennem Bech-Bruun Academy tilbyder vi dig derfor kurser og uddannelse. Fundamentet for din udvikling dannes til den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Stud.jur.er følger vores obligatoriske udviklingsforløb med fokus på blandt andet motivation, trivsel, samarbejde, mental robusthed mv. Læs mere her.

Advokatfuldmægtige følger vores interne fuldmægtiguddannelse, der supplerer den obligatoriske advokatuddannelse hos Advokatsamfundet. Uddannelsesforløbet fokuserer blandt andet på projektstyring, regnskabsforståelse, retorik mv.

Og din udvikling fortsætter, når du bliver advokat. STRETCH er et målrettet ledelses- og uddannelsesprogram for 1.-6. års advokater i Bech-Bruun. Du får styrket dine forretningsmæssige, rådgivende og ledelsesmæssige kompetencer, og uddannelsen sikrer, at både du og vi i fremtiden står stærkt på et marked, hvor kun meget få ting vil være, ”som de plejer”.