Velkommen til Bech-Bruuns hjemmeside for dawn raids (kontrolundersøgelser) og ransagninger

Click here to view this page in English.

Hvis virksomheden har fået besøg af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST), EU-Kommissionen eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), kontakt da venligst straks en af vores advokater med speciale i konkurrenceret. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvad sker der?

 • Embedsmændene/politiet vil typisk komme om morgenen.
 • Der vil typisk komme 6-8 embedsmænd og 1-2 politibetjente.
 • Embedsmændene/politiet vil bede om at tale med ledelsen.
 • Embedsmændene/politiet vil medbringe en retskendelse, der beskriver formålet med besøget.


Hvad gør du?

 • Tag høfligt og venligt imod embedsmændene/ politiet. Bevar roen og overblikket.
 • Spørg, om de kommer fra en konkurrencemyndighed eller SØIK (politiet).
 • Bed embedsmændene/politiet fremvise deres identitetskort.
  Notér navnene, eller tag kopi af identitetskortene.
 • Bed embedsmændene/politiet om at vente (eventuelt i et tomt mødelokale) indtil virksomhedens kontaktperson(er) kommer.
 • Kontakt straks virksomhedens kontaktperson(er).
 • Kontakt i samråd med virksomhedens kontaktperson(er) en konkurrenceretsadvokat fra Bech-Bruun. Se kontaktdetaljer nedenfor.
 • Besvar ikke spørgsmål om virksomheden, og udlevér ikke nogen dokumenter.
 • Sørg så vidt muligt for, at embedsmændene/ politiet ikke forlader receptionen/mødelokalet, før de er blevet hentet af virksomhedens kontaktperson(er).

 

Download appen

Download øvrige dokumenter

 
Vil du vide mere? 
Du kan ved indtastning af dine kontaktoplysninger anmode om at få tilsendt elektronisk marketingsmateriale af generel karakter fra Bech-Bruun - herunder opdaterede versioner af vores dawn raid-manual, nyheder om Bech-Bruun og relevante foldere. 

Du tilmelder dig her.

Vi bistår med praktisk rådgivning over telefonen, indtil vores advokat ankommer til jeres virksomhed.


Hvis I ønsker at vide mere om dawn raids fra KFST eller EU-Kommissionen samt ransagninger fra SØIK, er I velkomne til at kontakte os.