Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Højesteret har i dag afsagt dom i den sag mod Bech-Bruun, som Skatteforvaltningen i 2022 ankede fra landsretten, og hvor Bech-Bruun blev pure frifundet.

Chief Executive Partner Steen Rode udtaler:

”Vi er meget overraskede over, at Højesteret er nået frem til et andet resultat end landsrettens klare frifindelse.

Det ligger fast, at Skatteforvaltningen blev snydt i 2014. Det blev vores tidligere medarbejder også. Banken gjorde i virkeligheden noget andet, end det, de sagde til ham, at de ville gøre – de begik bedrageri. Men Højesteret har anlagt en uventet hård bedømmelse og fundet, at vores tidligere medarbejder begik en fejl tilbage i 2014 ved ikke at have indset, at banken var involveret i udarbejdelse af en model for uberettiget refusion af udbytteskat, og Højesteret har på den baggrund statueret ansvar. Det, synes vi, er en meget hård dom, selvom Højesteret har nedsat erstatningen som følge af, at banken begik bedrageri ved brug af fiktive aktier og udbytter.”

Bech-Bruun tager Højesterets dom til efterretning. Bech-Bruun er fuldt forsikringsdækket for erstatningsbeløbet.

 

bech-bruun logo