Photo of Steen Rode Steen Rode Chief executive partner +4572273313

Danske Advokater har for nylig konstitueret sine 19 fagudvalg med tre Bech-Bruun-partnere blandt de nyvalgte udvalgsformænd.

Danske Advokater har ved årsskiftet samlet sine fagudvalg i en ny konstellation med i alt 19 udvalg frem for de tidligere 24. Listen over formænd tæller advokater fra en række forskellige små og store advokatvirksomheder, og Bech-Bruun er repræsenteret med tre formandsposter.

De tre udvalgsformænd er:

Fagudvalget for selskabs- og finansieringsret (tidligere tre separate udvalg for selskabsret, finansiering og kapitalmarked) – Partner Jacob Hjortshøj

Fagudvalget for hvidvask – Videnpartner Lars Lindencrone Petersen

Fagudvalget for IP, forbruger- og markedsføringsret – Partner Claus Barrett Christiansen

Se hele listen over de nye formænd for fagudvalgene her. 

Danske Advokaters fagudvalg