Bech-Bruun modellen

I 2016 indførte vi vores helt unikke samarbejds- og partnermodel, Bech-Bruun modellen. En såkaldt rendyrket ’pure lockstep’-model, som ingen andre advokatvirksomheder i landet arbejder med.

Modellen bygger på tre principper. Det første er et ufravigeligt princip om, at alle indehavere i Bech-Bruun deler virksomhedens overskud ligeligt. Uden den mindste undtagelse. Djævlen ligger nemlig i detaljen. Det andet er, at vi er gået væk fra at evaluere hinanden på advokatbranchens ”traditionelle”, finansielle performanceparametre, der kan kobles isoleret til den enkelte partner. Vi måler nu i stedet på såkaldte adfærdsparametre. Det tredje princip er, at Bech-Bruun modellen bygger på, at vi arbejder tæt sammen og i fællesskab skaber mest værdi for jer. Internt sikrer vi os altid, at det rette team af rådgivere møder jer.

Bech-Bruun modellen indebærer således, at der ikke økonomisk set er noget ekstra at konkurrere om internt. Med Bech-Bruun modellen eksisterer begreber som ’mine egne klienter’ og ’min egen omsætning’ ikke længere. Der er ingen bonus til partnerne, der har haft en større omsætning på ”sine egne klienter” end andre. Og der er ingen risiko for at blive sat ned i løn eller komme på en særlig ordning, hvis man har en lavere omsætning på ”sine klienter”.  Vi er fælles om opgaven – og vores klienter.

En unik model
Meget få advokatvirksomheder i verden har en model som Bech-Bruun modellen. Vi har heller ikke kendskab til nogen advokatvirksomhed, der som os, er skiftet fra en traditionel overskudsmodel med mulighed for en ikke uvæsentlig lønbonus (’modified lockstep’) til en rendyrket ’pure lockstep’-model.

De få kendte advokatvirksomheder i verden, der har en lignende model, er alle blevet født med modellen. Og det er der en god grund til.  Hvad, der på papiret lyder som en detalje – nemlig at gå fra modificeret ligedeling med mulighed for bonus til fuldstændig ligedeling, udgør nemlig en verden til forskel rent kulturelt og samarbejdsmæssigt.  Når man deler overskuddet helt ligeligt, arbejder alle nemlig på at gøre den fælles kage større. Det gør man bedst ved at servicere og rådgive vores fælles kunder bedst muligt, uanset hvem man er.

 

Evaluering på helt nye parametre
Med Bech-Bruun modellen bliver man naturligvis fortsat evalueret,og  man skal i høj grad stadig performe. Men også her adskiller modellen sig fra de fleste andre advokatvirksomheder. I Bech-Bruun bliver man nemlig ikke længere evalueret på, hvor stor en omsætning, man selv har ansvaret for, eller hvor meget man selv har faktureret for, hvilket er typiske evalueringsparametre i andre advokatvirksomheder.

Vi evaluerer i stedet hinanden på vores egne Bech-Bruun parametre, som er fire overordnende adfærdsparametre.  Med de fire parametre bliver der lagt vægt på, om man leverer, hvad vi kalder et ”fuldt bidrag” – i stedet for et skarpt fokus på økonomiske mål. Vi tror fuldt og fast på, at vi på den måde får udnyttet hinandens styrker på den bedste måde .

Alle er ikke ens, og alle skal ikke være ens. Men vi skal til gengæld alle give, alt hvad vi har, og vi skal alle arbejde for den samme sag.

BB

Bech-Bruun modellen

00 / 00
  • Klienten i centrum
  • Overskudsdeling
  • Performance
  • Samarbejde

01. Klienten i centrum

Vores mål er jeres mål. Vi gør derfor en struktureret indsats for at forstå jeres forretning, udfordringer og muligheder.

02. Overskudsdeling

Partnerne deler overskuddet ligeligt. Det sikrer, at opgaven forankres hos den, der kan løse den bedst muligt.

03. Performance

Vi evaluerer hinanden på adfærd - det fulde bidrag - frem for salg og personlig omsætning.

04. Samarbejde

Med blandt andet vores Key Account Management program sikrer vi et stærkt internt samarbejde om vores klienter og opgaver.