De stadigt mere komplekse databeskyttelsesregler bliver konstant udfordret af den digitale udvikling, og brud på reglerne kan have alvorlige konsekvenser i form af læk og misbrug af personoplysninger, tab af goodwill og markedsværdi, erstatningskrav samt ikke mindst store bøder.

Vores rådgivning fokuserer på praktisk anvendelige løsninger til danske virksomheder, internationale koncerner med hovedsæde eller datterselskaber i Danmark samt offentlige myndigheder og organisationer.

Vores team af førende eksperter har stor erfaring med at rådgive klienter i samspillet mellem GDPR, databeskyttelsesloven og sektorspecifik lovgivning, fx finansiel lovgivning, sundhedslovgivningen og markedsføringslovgivningen. Vi tilpasser vores rådgivning til organisationens strategi og kommercielle virkelighed – og det er uanset, om der er tale om en mindre virksomhed, et C25-selskab eller en offentlig myndighed.

Hvordan kan vi hjælpe med rådgivning inden for databeskyttelse?

Gennem de seneste år har vi hjulpet mere end 400 organisationer med compliance inden for databeskyttelse, herunder implementering af GDPR.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Databeskyttelsesstrategi og governance, herunder complianceprogrammer
 • Databeskyttelsesretlig audit og analyser af complianceniveauet i organisationer samt ”mapping” af data flow
 • Risikovurderinger og Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • Internationale dataoverførsler og compliance efter ”Schrems II”-afgørelsen, herunder indgåelse af Standard Contractual Clauses (SCC), udarbejdelse og godkendelse af Binding Corporate Rules (BCR) samt udarbejdelse af Transfer Impact Assessments (TIA)
 • Håndtering af og rådgivning i forbindelse med sikkerhedsbrud og cyber security-hændelser
 • Behandling af medarbejderoplysninger
 • Behandling af personoplysninger i markedsføringsøjemed, samtykker til direkte markedsføring og behandling af personoplysninger i forbindelse med konkurrencer
 • Rådgivning i forbindelse med brugen af kundedata og cookies
 • Databeskyttelsesretlig due diligence, outsourcing og virksomhedsoverdragelser
 • Tilladelser fra Datatilsynet, herunder til advarselsregistre og kreditoplysningsbureauer
 • Ny teknologi, apps, kunstig intelligens (AI), big data mv.
 • Retssager indenfor databeskyttelse
Juridisk support på abonnement

For et fast månedligt beløb kan I tilkøbe juridisk support til at varetage en lang rækker opgaver, der påhviler organisationen i sikringen af databeskyttelse og compliance.

Fordelene ved at benytte en af vores abonnementsordninger er økonomiske besparelser sammenlignet med ansættelse af flere ressourcer internt, større fleksibilitet i forhold til jeres behov, ingen sårbarhed ved sygdom, ferie mv. samt adgang til højt specialiseret rådgivning.

Vores digitale løsninger til databeskyttelse

Som supplement til vores juridiske specialistviden har vi i de senere år udviklet en række løsninger til at understøtte arbejdet i jeres organisation.

 • Due diligence-undersøgelser og kontrol af databehandlere ved Bech-Bruuns DPA Service
 • Privacy - et complianceværktøj, der giver dig ét samlet sted til at dokumentere din virksomheds behandling af personoplysninger.
 • PACTIUS Contract Management til simpel opbevaring af kontrakter
 • Adgang til elektroniske databeskyttelsesretlige paradigmer (politikker, databehandleraftaler, samtykker mv.) i SmartDraft
Tablet Digitalisering Hænder
Privacy

Privacy giver jer overblik over virksomhedens behandling af personoplysninger - ét samlet sted.

Hjælp til compliance-tjek

Vi kan hjælpe jer med at sikre, at I overholder lovgivningen. Det kan vi fx ved at tilbyde et persondataretligt compliance-tjek eller en audit, der efterprøver, om de tiltag, I allerede har implementeret, er tilstrækkelige og overholdes i organisationen. Vi forsyner jer med et risikobillede og nødvendige, operationelle anbefalinger til implementering af nye tiltag (”closing af gaps”).

Vi udbyder også en DPO-uddannelse til de organisationer, som har medarbejdere, der har behov for en uddannelse i databeskyttelse. Uddannelsen egner sig både til medarbejdere, der skal agere DPO i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav, men også medarbejde med ansvar for arbejdet med databeskyttelsescompliance.

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi tæt sammen med vores specialister inden for blandt andet Compliance, Life Science, It-ret, Markedsføringsret, Fast Ejendom & Entreprise, EU & konkurrenceforhold, Arbejds- og ansættelsesret, Pension, Forsikring, mfl. 

 
BB

Hold din juridiske viden opdateret

Vil du gerne følge med i udviklingen og holde dig opdateret? Modtag nyheder inden for de områder, du interesserer dig for.

Persondata

Data Privacy and Protection

Legal 500 - Bech-Bruun

Ranking: tier 1

The IP and technology team at Bech-Bruun works with a range of clients, including public bodies, Danish businesses and global corporations. Led by Mikkel Friis Rossa, the group advises on the full gamut of data protection issues, from GDPR disputes and outsourcing mandates to DPO services and the implementation of data protection compliance programmes. Other key members of the team include Susanne Stougaard, who focuses on gap analyses and data mapping, and newly promoted partner Charlotte Bagger Tranberg, who is an expert in EU law.

The Bech-Bruun house delivers very professional and thorough advice. The Data privacy and protection team is in our opinion one of the most competent teams in Denmark.

Bech-Bruun has a very practical approach to complex legal issues and understands the value of aligning solutions with business needs, when possible.

With their highly specialized team in data protection, Bech-Bruun offers a very unique service, also to public authorities.

Seen from the point of view of the client the team gives us a perfect match. We are receiving extremely competent advice and unrequested information about new practices. Our requests are treated immediately and with a prompt response.

Legal 500, Data Privacy and Protection

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.