Bech-Bruun samarbejde

Uddannelsesdagen - nu som webinar

Intet år uden en Uddannelsesdag! Vil du med, når vi går online...?

Vi vil gerne invitere dig til en webinarrække, hvor du med en begrænset tidsmæssig investering fordelt over fire uger kan danne dig det store billede, når det handler om de mest aktuelle juridiske emner for erhvervslivet.

De første tre webinarer består af et udpluk af de oprindelige lektioner fra Uddannelsesdagen. Læs om lektionerne i det oprindelige program for dagen (bemærk, at datoer, tider og andre praktiske oplysninger ikke er opdateret i dette program). Det sidste webinar er med Christiane Vejlø, som er en af Danmarks førende eksperter inden for digital transformation og forholdet mellem mennesker og teknologi.

Du tilmelder dig webinarerne enkeltvist i højre side.

Del 1 - du hører om:

 • Omstrukturering af virksomheden
 • (Nyt emne) Selskabsret: Få en kortfattet gennemgang af Corona-hjælpepakkerne og en række overordnede principper for, hvem der har adgang til hvad.
 • Ledelsesansvaret set i lyset af Covid-19.

Del 2 - du hører om:

 • Teknologi og dataetik
 • Markedsføring: Behavioral targeting via cookies
 • Køb og implementering af robotter.

Del 3 - du hører om:

 • Kontrol af databehandlere
 • Brugerkontrol over data
 • Nyt om tilsyn fra Datatilsynet.

Del 4 - Christiane Vejlø afrunder Uddannelsesdagens webinarrække 2020

Hvad vil det sige at være menneske, når teknologi fylder verden? Det er omdrejningspunktet i dette webinar, hvor Christiane Vejlø stiller skarpt på spørgsmål som:

 • Er data og nye teknologier vores redning eller en trussel mod rettigheder, vi har bygget op gennem generationer?
 • Hvilke fælles mål sætter vi os som individer og som samfund?
 • Og hvordan sikrer vi, at teknologien hjælper os til at nå vores mål?

Praktisk information

Sådan deltager du i webinaret
Du deltager via linket i kalenderfilen, som du kan downloade ved tilmelding. Et par dage før webinaret modtager du derudover en mail med link og info om, hvordan du får adgang til undervisningen. Du kan til enhver tid framelde dig igen ved at sende en mail til academy@bechbruun.com. Du følger undervisningen på din PC eller mobiltelefon.

Lovpligtig efteruddannelse
Vi forventer, at deltagelse i to af webinarrækkens juridiske dele tæller fire lektioner, og at deltagelse i alle tre juridiske dele tæller seks lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Du modtager et kursusbevis, hvis du deltager i to eller tre af de juridiske webinarer. Systemet registrerer, at du deltager aktivt via browseren, og kursusbeviserne bliver udformet på den baggrund.

Vi gør opmærksom på, at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.