Udenrigsministeriet vælger igen Bech-Bruun som rådgiver ved EU-udbud af kontrakter under Danmarks udviklingssamarbejde.

Udenrigsministeriet har ved indgangen til 2022 efter gennemført EU-udbud genvalgt Bech-Bruun som ministeriets udbudsretlige rådgiver på udviklingssamarbejdets område. Under rammeaftalen skal Bech-Bruun i en ny fireårig periode bl.a. bistå Udenrigsministeriet ved gennemførelse af en lang række EU-udbud.

Bech-Bruun har efter EU-udbud siden 2018 ydet udbudsretlig bistand til Udenrigsministeriet i forbindelse med indgåelse af kontrakter under Danmarks udviklingssamarbejde, og vi er glade for at kunne fortsætte det gode samarbejde.