Photo of Simon Milthers Simon Milthers Partner 72273479

Amerikanske FMC Corporation med speciale i landbrugsvidenskab har indgået en aftale, hvorved FMC's danske datterselskab Cheminova A/S erhverver danske BioPhero, som er et danskbaseret selskab, der forsker i og producerer feromoner.

Det danske forsknings- og produktionsselskab BioPhero ApS introducerer en ny teknologi, som på afgørende vis ændrer produktionen af feromonbaserede produkter. Med erhvervelsen af BioPhero ApS styrker FMC og det danske datterselskab Cheminova A/S væsentligt deres position inden for bæredygtig skadedyrsbekæmpelse og understreger FMC's rolle som frontløber inden for levering af innovative og bæredygtige landbrugsløsninger.

Amerikanske, børsnoterede FMC Corporation ser store globale muligheder i den teknologi bag feromonbaserede produkter, som danske BioPhero ApS leverer. Selskabet har banet vejen for en meget effektiv gæringsproces til produktion af feromoner ved brug af betydeligt færre omkostninger og med færre produktonsskridt sammenlignet med konkurrenternes traditionelle kemiske syntesemetoder. Med færre omkostninger udvider markedet for feromoner sig fra nutidens fokus på speciel frugt og grønt til nu også at omfatte det store marked for rækkeafgrøder. Ved erhvervelsen af BioPhero ApS forventer FMC et betydeligt øget overskud over hele verden de kommende år.

BioPhero ApS har indtil videre været ejet af blandt andre Novo Holdings A/S og DCVC Bio II, L.P.

Bech-Bruuns M&A-team har bistået FMC og Cheminova A/S gennem hele processen. De centrale personer i Bech-Bruuns team var Theis Kristensen, Caroline-Regitze Elstrøm, Anders Hagstrøm, og i spidsen var Simon Milthers, samtidig med at flere af Bech-Bruuns specialister har ydet rådgivning gennem hele processen, især Bech-Bruuns life sciences-team med Martin Dræbye Gantzhorn i spidsen.