Nordic RSC har indgået en femårig aftale med NNIT om levering af en række it-services. Bech-Bruuns specialister inden for IP & Technology-området har bistået Nordic RSC med indgåelsen af aftalen.

Nordic RSC er en del af Energinet og er fælleskontor for de fire nordiske Transmission System Operators (TSO'er), som forestår transport af energi. I Danmark er Energinet TSO for elektricitet og naturgas.

Energisektoren i Europa er under forandring som led i overgangen til mere bæredygtig energi. Nordic RSC indtager en central rolle i denne transition som udbyder af tjenester, der skal understøtte de nationale TSO'er for at sikre effektiv drift og høj forsyningssikkerhed.

Der er tale om en femårig rammeaftale om levering af en række it-services med mulighed for forlængelse med op til tre år.

Partner Niels M. Andersen og advokat Joachim Bjerregaard har bistået Nordic RSC i indgåelsen af aftalen.

Læs mere her.