AP Ejendomme, et datterselskab til pensionsselskabet AP Pension, investerer mere end 700 mio. kr. i byudvikling af Vollsmose i Odense.

AP Ejendomme skal i samarbejde med Odense Kommune, Civica og FAB etablere et arealudviklingsselskab, der skal forestå byggemodning og salg af arealer til opførelse af ca. 2000 nye boliger og 35.000 kvadratmeter erhverv i Vollsmose. 

Omdannelsen af Vollsmose bliver gennemført med udgangspunkt i den bydelsplan, som AP Ejendomme har udarbejdet.  

Som investor i omdannelsen af Vollsmose udvider AP Ejendomme sin ejendomsportefølje med mindst 300 boliger og bliver bygherre til et erhvervshus med 500 kommunale arbejdspladser, ligesom de får køberet til yderligere arealer, hvor der kan opføres op til 50.000 kvadratmeter etageareal svarende til mere end 500 boliger.


Bech-Bruuns team med Jesper Lauge Johannesen og Torben Brøgger i spidsen har bistået AP Ejendomme gennem hele processen.