Photo of Klaus Ewald Madsen Klaus Ewald Madsen Partner +4572273484

Sø- og Handelsretten nægter at meddele midlertidigt forbud mod fremstilling og salg af Samsung Bioepis’ biosimilære version af Humira® - verdens bedst sælgende lægemiddel.

I 2019 vandt Samsung Bioepis en sag ved Sø- og Handelsretten, hvor Fresenius Kabi forsøgte at få meddelt midlertidigt forbud mod fremstilling og salg af lægemidlet Imraldi®. Imraldi® er en biosimilær version af verdens bedst sælgende lægemiddel, Humira®. Bech-Bruun bistod Samsung Bioepis ved den lejlighed, og sagen er omtalt her.

I 2020 indledte Fresenius Kabi en ny forbudssag mod fremstilling og salg af lægemidlet Imraldi® - denne gang baseret på nogle andre patentrettigheder. Bech-Bruun har også repræsenteret Samsung Bioepis i denne sag. 

I september 2021 har Sø- og Handelsretten igen nægtet at meddele midlertidigt forbud. Rettens afgørelse udmærker sig ved, at det for første gang i dansk retshistorie er lykkedes under en forbudssag at få et patent tilsidesat som ugyldigt som følge af manglende opfindelseshøjde, uden at der har været en mellemkommende afgørelse om ugyldighed fra patentmyndighederne. 

Sø- og Handelsretten fandt endvidere, at Imraldi® under alle omstændigheder ikke krænker Fresenius Kabis rettigheder.

Sagen blev ført af advokat Klaus Ewald Madsen

Læs hele kendelsen her.

 
Piller