Photo of Claus Berg Claus Berg Partner 72273525

”Teknisk rådgivning – ABR 18” af Claus Berg, udgivet i 2021 på DJØF Forlag, indeholder en detaljeret gennemgang af standardvilkårene for teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed.

I sin anmeldelse i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret fremhæver prof. dr. jur. Torsten Iversen bl.a. følgende: ”Værket af Claus Berg er – endnu – en mammutpræstation af en enkeltperson, der tidligere med fremstillingen af ”Udbudsret i byggeriet” fra 2012 har bevist sin meget betydelige evner som juridisk forfatter. Det er ganske enkelt imponerende, at en praktiserende advokat kan finde tid og energi til at frembringe et værk af et omfang og en kaliber som ”Teknisk rådgivning – ABR 18”.

I anmeldelsen i Ugeskrift for Retsvæsen konkluderer advokat Kristian Skovsgaard: ”Sammenfattende må man sige, at Claus Bergs kommentarer til ABR 18 er et uomgængeligt opslagsværk for enhver, der beskæftiger sig med teknisk rådgivning. Det er et værk, der fra sit udgangspunkt i teknisk rådgivning rækker langt ind i entrepriseretten og den almindelige obligationsret. Herfra skal alene lyde en opfordring om at holde denne fremragende udgivelse ved lige, således at der, når afgørelsespraksis efter ABR 18 giver anledning til det, foreligger en ny udgave.”

Kristian Skovsgaard: ”Boganmeldelse: Teknisk rådgivning – ABR 18” og Torsten Iversen: ”Boganmeldelser af to store kommentarer til ABR 18” er trykt i henholdsvis Ugeskrift for Retsvæsen 2021B.177 og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret 2021.696. Har du ikke abonnement, kan anmeldelserne med tilladelse fra Karnov Group læses gratis her og her.