Photo of Anne Skovfoged Melgaard Anne Skovfoged Melgaard Senioradvokat 72273645

EUIPO’s Board of Appeal har efter mange års sagsgang truffet afgørelse om, at PWT’s brug og ansøgning om registrering af deres kronelogo for tøj ikke krænker Rolex’ kronelogoer. Bech-Bruun har ført sagen for PWT.

PWT har fået medhold i at deres kronelogo   for tøj ikke udgør en krænkelse af Rolex’ velkendte kronelogoer, henholdvisog  .

Tvisten mellem Rolex og PWT om deres respektive kroner startede tilbage i 2014, og Rolex har de seneste syv år været særdeles aggressive, hvilket indtil videre har medført sager i mere end 10 jurisdiktioner. Bech-Bruun har rådgivet PWT gennem hele processen.

Rolex gjorde under sagen mod PWT’s EU-varemærkeansøgning for kronen gældende, at PWT’s krone udnytter og skader Rolex’s velkendte varemærkers særpræg og renommé, og Rolex indleverede under sagen store mængder dokumentationsmateriale for at bevise, at både deres krone og deres kombinerede logo er velkendte varemærker.

EUIPO’s Board of Appeal afviste dog, at Rolex’s krone i sig selv er et velkendt varemærke, men anerkendte ikke overraskende velkendthed for Rolex’ kombinerede logo.

Det afgørende i sagen var herefter, om Rolex’ kombinerede logo kunne hindre PWT’s registrering af deres krone. 

Til trods for velkendthed gav EUIPO’s Board of Appeal ikke Rolex medhold i, at der var lighed mellem Rolex’ kombinerede logo og PWT’s kronelogo. 

EUIPO’s Board of Appeal fulgte PWT’s argumentation i sagen og begrundede afgørelsen med, at ordelementet ”ROLEX” i Rolex’ kombinerede logo er det mest særprægede og dominerende element, at det utal af eksempler på andre varemærker bestående af eller indeholdende kroner, som er blevet indsamlet af PWT og Bech-Bruun gennem de seneste syv år, viser, at kroner generelt bliver anvendt af virksomheder til at symbolisere kvalitet/luksus, hvorfor en krone ikke er særlig særpræget som varemærke, og derfor kun skal have en smal beskyttelse, og at kronerne er forskelligt udformet. 

På den baggrund konkluderede Board of Appeal, at der ikke var sket en krænkelse af Rolex’ varemærker herunder at PWT ikke  har udnyttet eller skadet Rolex’ rettigheder.